Klinkend succes: na jaren zonder werk straks 45 mensen in dienst bij rijksoverheid

Unieke samenwerking biedt blijvende banen

Klinkend succes: na jaren zonder werk straks 45 mensen in dienst bij rijksoverheid

Geen uitval, hoge loonwaarden en werknemers die weer opleven na een lange periode van thuis zitten: de samenwerking tussen Werkbedrijf Regio Zwolle en P-Direkt mag als een klinkend succes worden gezien. Met een lichte vertraging beginnen op 1 juli de laatste zeven van in totaal 45 kandidaten aan hun nieuwe baan, bij Belastingdienst of ministerie van Veiligheid en Justitie. Binnen UWV zag men een stroeve start tussen vijf bureaucratische partijen veranderen in een slagvaardige samenwerking met korte lijnen.

“En nu zie ik mensen die twaalf jaar zonder werk zaten eindelijk het label Wajong van zich afwerpen.”

Het begin was niet gemakkelijk. Waar mensen meestal individueel naar werk worden begeleid, zaten nu ineens vijf partijen om tafel om een grote groep kandidaten te selecteren en een pad uit te stippelen: Belastingdienst, ministerie van Veiligheid en Justitie, P-Direkt, UWV en 14 gemeenten. “Je loopt tegen verschillen aan in regelingen, in instrumenten en ook in politiek. Krijg dan maar eens iedereen dezelfde kant op met heldere afspraken”, herinnert zich staf-arbeidsdeskundige Astrid Schrijver.

Achter de schermen

Jobcoaching was één van de struikelblokken. Uiteindelijk lukte het om één coachingsbedrijf voor het hele project aan te stellen, maar dat kostte veel afstemming. Daarnaast bleek het overbruggen van de verschillen tussen de loondispensatie die UWV biedt voor Wajongers en de loonkostenregeling van gemeenten enorm tijdrovend. Er is gestreefd om die problemen achter de schermen weg te werken zodat kandidaten zelf er zo weinig mogelijk last van hadden. Maar, daar is arbeidsdeskundige Eric Brinkert eerlijk in, dat is niet altijd gelukt.

“In het begin is er bijvoorbeeld een keer iets teveel salaris uitbetaald door de belastingdienst, wat weer moest worden teruggevorderd. Dat was erg lastig voor de Wajongers. Wat in zo’n geval goed werkt is duidelijkheid: dit gaan we er aan doen en zo gaan we het aanpakken. Die voorlichting kan groepsgewijs of individueel. En het helpt enorm dat ik er lopend naartoe kan, ad hoc direct aanwezig ben om te vragen wat er aan de hand is. Voor deze doelgroep is dat toch belangrijk.”

“Niemand heeft tot nu toe gezegd: ik trek de stekker er uit.”

Boven de norm

Brinkert is nu bezig met de definitieve loonwaardebepaling van de eerste groep, die in december is begonnen. Die loonwaarde blijkt heel hoog: bijna de hele groep ligt boven de norm voor loondispensatie en werkt dus bijna volledig. Die uitkomst verrast beide arbeidsdeskundigen. “Het zijn wel mensen die heel lang thuis hebben gezeten”, aldus Brinkert, “en we vragen veel. We hebben ook wel met een aantal ziekmeldingen te maken gekregen, maar iedereen is weer teruggekomen. Niemand heeft tot nu toe gezegd: ik trek de stekker er uit.”
Veel is te danken aan de uitgebreide voorlichting voor aanvang van het project en de selectieprocedure daaropvolgend. Bovendien zijn kandidaten echt begeleid bij de stap om na lange tijd weer te gaan werken. Een logische drempel, volgens Eric Brinkert. “Zelf vind ik mijn eerste week werken na de vakantie al zwaar! Je moet weer conditie opbouwen. Als je mensen erop voorbereidt dat het vermoeiend kan worden, gaat het goed. Anders gooien ze het bijltje er bij neer.”

Open lijnen

Ook de onderlinge communicatie tussen alle partijen loopt, ondanks die moeizame start, soepel. Centrumgemeente Zwolle is inmiddels spreekbuis voor alle deelnemende gemeenten, en de lijnen met andere partijen staan continu open. “We hebben een paar keer spoedoverleg gehad. Ik vind het heel fijn dat dat dan ook stante pede kan. Alle partijen hebben aangegeven: als het nodig is komen we direct bij elkaar om spijkers met koppen te slaan. En niemand komt daar later weer op terug”, aldus Brinkert.
“Waar we winst hebben geboekt”, vermoedt Astrid Schrijver, “is in het heel snel vormen van een dedicated team op dit project. Het is ook voor het eerst dat we dat zo hebben gedaan. Normaal is dat lastig, omdat wij gewend zijn op individuele basis te begeleiden. Alle vragen komen ook individueel binnen en worden zo afgehandeld. UWV was niet ingericht op het selecteren en plaatsen van een hele groep, maar dat hebben we uiteindelijk wel gedaan.”

“Voor de meesten betekent dit een langdurige passende plaatsing.”

Langdurige plaatsing

Beide arbeidsdeskundigen vermoeden dat het overgrote deel van de mensen die nu via P-Direkt bij belastingdienst of ministerie werkt, daar kan blijven. Bij gebleken geschiktheid wordt hen na dit eerste jaar een vast contract aangeboden. “Zoals het er nu uitziet gaat dat ook gebeuren”, verwacht Eric Brinkert. “Misschien valt er nog een enkeling uit, maar voor de meesten betekent dit een langdurige passende plaatsing. En wanneer mensen nu op volledige loonbasis gaan werken hebben we daar straks geen omkijken meer naar. Bij anderen zullen we jaarlijks opnieuw de loonwaarde bepalen.”

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn Instagram