‘Focus op resultaat leidt niet tot verandering, focus op verandering leidt wel tot resultaat’

Werkgeversservicepunt Regio Zwolle: 'Anders denken, anders doen'

‘Focus op resultaat leidt niet tot verandering, focus op verandering leidt wel tot resultaat’

Sinds 1 januari 2018 is er één werkgeversservicepunt (WSP) voor Regio Zwolle.  Eén punt waar werkgevers antwoord op – bijna – al hun vragen kunnen krijgen. In dat ene punt komt de dienstverlening en kennis van veertien gemeenten en UWV samen. Hoe gaat dat? ‘Kartrekkers’ Anne Marie Eleveld en Remco Oosterhof geven een kijkje achter de schermen.

De afspraak om gezamenlijk invulling te geven aan werkgeversdienstverlening werd al een tijdje geleden gemaakt. Iedereen was het erover eens dat werkgevers het meest geholpen zijn met eenduidigheid. Oftewel: waar je als werkgever ook aanklopt, je kunt rekenen op dezelfde ondersteuning en professionaliteit.
Achter die dienstverlening zit een hele wereld. Zie het als een fusie van verschillende organisaties die samen een ‘nieuwe’ taak gaan uitvoeren terwijl de ‘oude’ verantwoordelijkheden blijven bestaan. Dat vraagt om een groep mensen die het gezamenlijke belang zien. “We beseften dat we het anders moesten gaan doen dan we het altijd deden”, zegt Anne Marie. “We moesten beginnen met samen iets op te bouwen, een team worden.”

 

 

 

 

 

En dat team moest meer worden dan een verzameling functionarissen. Dat Anne Marie manager is van UWV en Remco van de gemeente Hattem was even van ondergeschikt belang. Remco: “We hebben het netwerk opengezet voor mensen die willen. Niet omdat het moet, maar omdat je als individu wilt meewerken aan iets anders.” Dat is de sleutel. Elkaar als mensen vertrouwen, en aanspreken op gemaakte afspraken en niet als ‘functionaris van’. Op die manier is een kleine gemeente ineens even groot als een grote gemeente. Iedereen is even belangrijk.

Aan het netwerk van managers is het afgelopen half jaar gebouwd. Met Anne Marie en Remco als kartrekkers die regelmatig aan de bestuurders verslag uitbrachten. Anne Marie: “Wij zijn hardnekkig positief. Heel veel dingen kunnen niet en dan zeggen wij, ‘jawel hoor, we gaan het gewoon doen’. We beginnen met een groep die dat ook voelt.”
En daar horen vanaf het begin van dit jaar de professionals, die dagelijks aan de werkgeversdienstverlening van WSP een gezicht geven, nadrukkelijk bij. Ook die moeten elkaar beter leren kennen om het onderlinge vertrouwen te laten groeien. Met dat doel kwamen ze onlangs in Dalfsen bijeen. Een middag teambuilding met veel ruimte voor een goed gesprek. Een wandeling langs de Vecht en een aantal prikkelende vragen vormen een goede basis.

 

 

 

 

 

Die vragen gaan over wat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen, wat ze belangrijk vinden. Wat ze zelf willen veranderen. Anne Marie: “We hebben ze gevraagd, wat gaat jouw eigen eerste stapje zijn?” De antwoorden lopen uiteen van ‘ter inspiratie een andere subregio bezoeken’ tot persoonlijke doelen als ‘loslaten en delen’. Over een tijdje gaan Anne Marie en Remco bij iedereen langs om te vragen of dat stapje is gezet en wat het effect is.
Dat is geen zweverig gedoe, dat werkt, weet Anne Marie. “In de subregio’s doen mensen van verschillende ‘bloedgroepen’, die elkaar inmiddels goed kennen, mooie dingen samen. “Ze hebben hun vak ook gekozen omdat ze werkgeversdienstverlening gewoon te gek vinden en de klant centraal willen stellen. Zij willen hun werk gewoon goed doen.”
Dat betekent dat je soms ook los moet van het eigen belang. Niet meer het eigen lokale belang voorop stellen maar het belang van het collectief. Anne Marie: “Waar doe je het om? Klantgerichtheid. Je doet het om werkzoekenden en werkgevers aan elkaar te koppelen.” Remco vult aan: “Soms ervaren uitvoerders nog druk om de eigen kaartenbak het eerst leeg te maken. Dat is wel waar we zoveel mogelijk van weg willen blijven, want dat is met het WSP verleden tijd.”

 

 

 

 

 

Daarom is een bijeenkomst zoals die in Dalfsen, waar bestuurders, managers en professionals bij elkaar komen volgens Remco ook belangrijk: “Om werkgeversdienstverlening echt tot een succes te maken denk ik dat je op alle drie niveaus de neuzen dezelfde kant op moet hebben.”
Met resultaat. Volgens Anne Marie kun je duidelijk zien dat adviseurs in de werkgeversdienstverlening uitgegroeid zijn van – oneerbiedig – ‘vacaturevervullers’ tot gesprekspartners van werkgevers voor al hun personeelsvraagstukken. “Nu vragen we: waar lig je wakker van?”
Het WSP is dus een feit én nog volop in ontwikkeling. Het eindplaatje is volgens Remco nog niet precies bekend. Of het werkgeversservicepunt een eigen rechtspersoon wordt bijvoorbeeld, zal moeten blijken. Alles hoeft nog niet dichtgetimmerd. Remco: “Het belangrijkste is die beweging te laten zien. We weten welke missie en welke doelen we nastreven: de werkgever zo optimaal mogelijk bedienen. Dat is waar we aan werken.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn Instagram