Intentieverklaring WEP’s breed ondertekend

Intentieverklaring WEP’s breed ondertekend

In de sector Zorg & Welzijn zijn grote tekorten aan (goed) geschoold personeel. En er zijn kandidaten in een uitkeringssituatie die voor werk in de sector geschikt zijn. Deze kandidaten komen er echter door verschillende oorzaken niet ‘tussen’. Voor deze groep kunnen diverse instrumenten worden ingezet, één daarvan is de WEP, de werkervaringsplek. Om een breed aanbod aan werkervaringsplekken mogelijk te maken, willen werkgevers in de zorg en Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle inzicht in de mogelijkheden bieden.

In mei 2018 was er een eerste bijeenkomst, op initiatief van WSP Regio Zwolle, om samen met welzijnsinstellingen naar knelpunten en mogelijkheden te kijken. Na deze inventarisatie is men in oktober 2018 weer bij elkaar geweest en is een eerste voorzet gedaan voor een plan waarmee in 2019 wordt gestart.

Plan
Om inzicht in vraag en aanbod te krijgen, komt men zeswekelijks bij elkaar om kandidaten te bespreken, met als doel hen een passende WEP bij aan te bieden. Er wordt gekeken naar mogelijkheden bij de deelnemende partijen Humanitas DMH, RIBW, Tactus, Leger des Heils en Limor. De bedoeling is dat kandidaten, indien nodig, tussen de deelnemende werkgevers van werkplek kunnen switchen. Daarbij staat de ervaring van de werkzoekende voorop! Na een periode waarin de kandidaten werkervaring hebben opgedaan, ontvangen zij een getuigschrift.

Intentie
Deze pilot wordt gestart met kandidaten vanuit een uitkeringssituatie, die bij gemeenten en UWV bekend zijn, graag het welzijnswerk in willen maar een afstand tot het werk hebben. Gedurende de WEP lopen kandidaten boventallig mee en mogen ze een (interne) training volgen.
Om de pilot een kans van slagen te geven, is een intentieverklaring door alle partijen ondertekend, waarmee de afspraak is gemaakt dat iedereen zich betrokken opstelt en zich inzet om kandidaten een waardevolle werkervaringsplaats aan te bieden.

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn Instagram