‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’ 

11 maart 2019

Werkgevers in de sector Techniek & Productie hebben een probleem. In de krappe arbeidsmarkt is het moeilijk om aan geschikt personeel te komen. Inmiddels is motivatie een van de belangrijkste factoren waar men naar kijkt. Als er werkzoekenden de wil hebben, zijn bedrijven bereid in begeleiding en opleiding te investeren. Gemotiveerde mensen moet je dus koesteren.

Op de foto v.l.n.r.: Adriaan Vrolijk, Aniek Spronk en André Duteweert.

Zet een team van arbeidsprofessionals bij elkaar en laat ze gedurende een jaar inzoomen op één aspect binnen onze arbeidsmarktregio. Koppel ze aan een ervaringsdeskundige in dat vakgebied. En laat ze delen in de ervaringen van een werkgever met recht van spreken. Langs die route wil Werkgeversservicepunt Regio Zwolle de dienstverlening verbeteren. Zeven teams gaan aan de slag om eind 2019 met aanbevelingen te komen voor een specifieke sector. Dit keer aandacht voor Team Techniek & Productie.

De Sponsor

Johan van der Kleij is landelijk adviseur werkgeversdienstverlening voor de sector techniek bij UWV. De afspraken die hij met werkgevers maakt zijn regio-overschrijdend. Maar hij kent ook de waarde van de regio’s. Dus zoekt hij regelmatig de samenwerking. Die werkwijze en zijn kennis van de sector maakten hem zeer geschikt als sponsor.

“In de techniek is de vraag naar monteurs met een bepaald niveau ontzettend groot. Er is grote behoefte aan installateurs en elektromonteurs. Vooral ook in de bouw. Daar wordt het werk complexer. We willen zonnepanelen, warmtepompen, domotica; die ontwikkeling gaat door. Iemand daarvoor opleiden duurt drie, vier jaar en die tijd is er niet. De vraag is vandaag. Intern is er wel doorstroom van monteurs naar complexere klussen. Voor het werk dat zij voorheen deden, wordt het in toenemende mate interessant om werkzoekenden via verkorte, eventueel interne opleidingen klaar te stomen.
En daar is de regio onmisbaar. Want ik kan landelijk van alles afspreken, maar zonder de regio werkt niets. Samen met lokale werkgevers ga je kijken: welk type kandidaat zoeken ze, welk type werk heeft de werkgever, wat kan hij investeren, welke mogelijkheden heeft hij, op welke afdeling kan iemand instappen en zo ontstaat een plaatje waar je mee verder kunt.
Tegen deze achtergrond was de vraag van dit team: hoe kun je ervoor zorgen dat je iedere werkzoekende die interesse heeft getoond, bijvoorbeeld door te reageren op de uitnodiging voor een banenmarkt, niet uit het oog verliest? Daar wilde ik natuurlijk over meedenken.”

Het Team

WSP-ers Aniek Spronk (Raalte), Adriaan Vrolijk (Zwolle) en Moussa Bouyaddou (UWV) wilden een plan maken dat direct toepasbaar is.
Aniek: “De vraag was duidelijk. In de techniek en productie zit men te springen om personeel. We wilden geen meerjarenplan, maar een praktische oplossing voor een probleem dat we nu zien.
Wij organiseren regelmatig events waarbij werkgevers en werkzoekenden elkaar ontmoeten. Daar komen dan bijvoorbeeld zestig werkzoekenden op af. Stel dat tien een match vinden. Wat gebeurt er met die andere vijftig? Die gaan weer naar huis en bij wijze van spreken de kaartenbak weer in. Van die groep komen er misschien nog twintig naar een volgend event, maar de rest is vaak bang om nog een keer een afwijzing mee te maken.
Die mensen waren in beginsel gemotiveerd. Ze zijn gekomen. Maar het kan best spannend zijn om alleen naar zo’n event te komen. Het komt voor dat mensen bij één stand een gesprek hebben en dan vertrekken ze weer. Mensen zijn vaak onzeker. Daar hebben we iets op bedacht.”

“Het gaat erom dat we mensen die hebben laten zien dat ze gemotiveerd zijn zo waardevol vinden dat we die niet meer loslaten tot ze uitstromen naar passend werk. Dat verdienen ze.”

“Mensen die geen match vinden tijdens een event nemen we bij de arm. We nodigen ze uit voor een gesprek, brengen hun wensen en behoeften in kaart. Daarnaast willen we rond de events een buddysysteem stimuleren. Samen gaan is fijner dan alleen. Én we gaan met ze op stap.
We proberen werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen door bijvoorbeeld een rondleiding in een bedrijf, maar ook een stage of een werkervaringsplek. Zulke bezoeken zijn heel goed voor de beeldvorming. Wat doet een lasser? Wat doet een CNC-draaier? Wat maken ze in dat bedrijf? Bij die bedrijfsbezoeken komt het netwerk van Uitzendbureau Salland goed van pas.”

De Werkgever

Uitzendbureau Salland staat voor dienstverlening bij het bemiddelen van mensen op weg naar (ander) werk. Het bedrijf is met name actief in transport & logistiek, productie & dienstverlening en bouw & techniek. André Duteweert is een van de twee eigenaren.
“Dat WSP Regio Zwolle aanklopte met de vraag om mee te denken over een aanpak voor de sector techniek en productie was niet zo gek. In de afgelopen jaren is er vaker gevraagd of we konden helpen mensen aan het werk te krijgen via ons netwerk.”

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. We hebben een gezamenlijk belang en dat verbindt ons.”

“Onze expertise zit vooral in de lokale markt en netwerken. Als het gaat om werving en selectie vinden we het belangrijk bij de intake goed duidelijk te maken wat iemand te wachten staat. We kijken ook welk type werkgever past. Er zijn cultuurverschillen. Iemand past soms beter bij het ene behang dan bij het andere.
Ik herken het probleem van mensen die naar een banenmarkt gaan. Uiteindelijk zijn ze wel gemobiliseerd maar soms ook een illusie armer. De verwachtingen bij de kandidaten en de presentatie van de werkgevers spelen daarin beide een rol.
Daarom is het beter om een kennismaking kleinschalig en persoonlijk aan te pakken. Zo laagdrempelig mogelijk. Bijvoorbeeld met een bedrijfsrondleiding. Wat maakt dat bedrijf nou? En als het mensen aanspreekt, gaan we op zoek naar mogelijkheden om te ‘snuffelen’ aan het werk. Wat houdt het in? Wat moet je ervoor kunnen?
Via andere werknemers krijgen ze bovendien meteen een beeld van de sfeer en wat er van je wordt verwacht. Zodat ze meer dan door de arbeidsinhoud alleen ook geraakt worden door al die andere dingen die zo belangrijk zijn.
En het werkt natuurlijk twee kanten op. Ook de werkgever krijgt een beter beeld van de kandidaat. Misschien zijn ze daardoor zelfs bereid iemand op te leiden.”