‘Het magazijn is goed gevuld, neem eens een kijkje’

Regio Zwolle behaalt mijlpaal in het kader van de banenafspraak

‘Het magazijn is goed gevuld, neem eens een kijkje’

In de afgelopen periode hebben de 14 samenwerkende gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle, samen met UWV, hard gewerkt om de doelgroep van de banenafspraak beter in beeld te brengen.
1.000 klantprofielen voegden ze toe aan de Kandidatenverkenner, een aanvulling op werk.nl, waarmee competenties, affiniteit en vaardigheden van werkzoekenden inzichtelijk worden. Die mijlpaal mocht niet ongemerkt voorbijgaan.

Het werd een bescheiden feestje. Bescheiden, omdat dat in de aard zit van de regio, maar wel degelijk een prestatie waar men trots op mag zijn. De Hattemse wethouder Carla Broekhuis, tevens kartrekker voor werkzoekendendienstverlening: “In het hele land zijn er 8.000 klantprofielen nu goed in beeld. 1.000 daarvan zijn gerealiseerd door de arbeidsmarktregio Zwolle. Daarvoor verdienen de medewerkers die daaraan hebben bijgedragen wel een pluim.”

Wethouder Carla Broekhuis van gemeente Hattem verraste medewerkers met een feestelijke taart om de mijlpaal in de regio gezamenlijk te vieren.

Ook Astrid Hendriks, landelijk manager Samenwerking Gemeenten & Programma Banenafspraak bij UWV, vindt dat de regio trots mag zijn met het behalen van deze mijlpaal. Zij kreeg van de Programmaraad de opdracht om professionals en werkgevers meer inzicht te bieden in de doelgroep om zo de banenafspraak te kunnen realiseren. Deze opdracht resulteerde onder andere in de ontwikkeling van de Kandidatenverkenner banenafspraak.

Het gaat om een goed beeld
Met de Kandidatenverkenner kunnen professionals in de werkgeversdienstverlening en ook werkgevers zelf, op basis van anonieme profielen, een voorselectie maken van mensen waarvan het profiel aansluit bij een functie. “Maar,” zegt Hendriks, “de Kandidatenverkenner is slechts een instrument.” Ze vindt ook dat de term ‘vullen van de Kandidatenverkenner’ geen recht doet aan het doel. “Het gaat erom dat je kandidatenbestand goed in beeld is zodat je, als je een vraag krijgt van een werkgever, een goede voorselectie kunt maken.”
Bovendien zorgen profielen die up-to-date zijn er volgens Hendriks voor dat werkgevers een blik in het ‘magazijn’ kunnen werpen. “Het vinden van geschikte kandidaten wordt zo makkelijker. Die ontwikkeling heeft de regio Zwolle nu een enorme boost gegeven.”

Dubbel werk voorkomen
Peter Otte is consulent werk voor de gemeenten Ommen en Hardenberg. Hij is een van de mensen die de profielen daadwerkelijk invulde. Een hele klus. “Speciaal voor de doelgroep van de banenafspraak is afgesproken dat we Sonar aanvullen met informatie over taaksoort, belastbaarheid, mobiliteit, eisen aan het werk, affiniteiten, beroepssectoren, competenties en of iemand direct beschikbaar is voor werk of niet.”
Sonar is het systeem van UWV. Gemeenten waren niet gewend daarmee te werken en hebben bovendien vaak eigen systemen. Otte heeft nog wel alles op twee plekken ingevoerd, maar dat is binnen enkele maanden verleden tijd: ”Ons eigen diagnose- en matchingsysteem CompetenSYS heeft ook een koppelingsmogelijkheid met Sonar. Als de koppeling is gemaakt, hoeven we de gegevens maar op één plek in te vullen.”
Hendriks herkent dit: “De weerstand tegen dubbele invoer is begrijpelijk. Om ervoor te zorgen dat die ene ‘kaartenbak’ er wel zou komen, maar zonder dubbel werk, is ervoor gekozen om koppelingen te maken waar dat mogelijk was. Ik denk dat dat in veel gevallen relatief snel is gerealiseerd als je kijkt naar wat erbij komt kijken.”

Landelijke ondersteuning
Dat is voor een deel zeker te danken aan de vliegende brigade, een klein landelijk team dat bijna letterlijk de regio ‘invliegt’ als ergens behoefte is aan ondersteuning. Ze helpen bij de opstart, doen aan kwaliteitscontrole en geven presentaties en trainingen.
In de samenwerkende gemeenten Steenwijkerland en Westerveld liep wel vanaf het begin een pilot om het eigen systeem, Werkstap, en Sonar bij elkaar te brengen. Om een idee te geven: om te zorgen dat gegevens overeenkomen moesten bijvoorbeeld alle opleidingsmogelijkheden in beide systemen worden vergeleken en waar nodig aangevuld.
Karin Bosga is er afdelingshoofd Werk en Inkomen en was er nauw bij betrokken. De koppeling was een flinke klus, maar nu die er is ziet ze ook nieuwe mogelijkheden. “We gebruiken hier ook WBS voor vacatures. Het zou mooi zijn wanneer we dat ook op zo’n manier kunnen koppelen dat een match al in ons systeem Werkstap kan worden gemaakt.”

Blik op de toekomst
De mijlpaal is bereikt maar het werk zit er nog niet op. Wethouder Broekhuis richt de blik op de toekomst: “Wat ik de komende jaren nog hoop te doen, is werken aan een eenduidige dienstverlening, waarbij iedereen doet waar hij goed in is.” De Kandidatenverkenner is volgens haar dan ook een goede stap voorwaarts. Samen met de wethouder economie en de werkmakelaar bezoekt ze al geruime tijd werkgevers en dat blijft ze ook doen. Tijdens deze werkbezoeken zal ze zeker ook de Kandidatenverkenner promoten.

Aandacht vestigen op de voordelen van de Kandidatenverkenner voor werkgevers kan zeker geen kwaad. Volgens Hendriks zouden nog veel meer werkgevers gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de doelgroep. “Er zijn werkgevers die het hebben geprobeerd en verbeterwensen hebben, maar er zijn ook werkgevers die het nog niet hebben geprobeerd. Daarom zou ik ook zeggen, nu het magazijn goed gevuld is, ga er eens een kijkje nemen.”

Op de grote foto boven het artikel: wethouder Carla Broekhuis (gemeente Hattem), Danny Blom (Landelijk adviseur banenafspraak UWV), Gerlinde Scheper (vliegende brigade) en Diana Speerstra (regiomanager UWV WERKbedrijf Regio Zwolle).

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn Instagram