Slimme Verkeersregeltechniek: 8 teamleden gecertificeerd

Slimme Verkeersregeltechniek: 8 teamleden gecertificeerd

Met trots reikte Lindy Molenkamp, directeur wegen en kanalen van Provincie Overijssel, op 29 maart aan 8 leden van het ‘Team Slimme Verkeersregeltechniek’ een certificaat uit. De deelnemers aan dit opleidingstraject voor werkzoekenden hebben drie maanden colleges gevolgd op het gebied van slimme mobiliteit. Daarna hebben zij drie maanden werkervaring opgedaan bij adviesbureaus, aannemers en overheden. Zij zijn nu klaar om als adviseur slimme mobiliteit aan de slag te gaan.

Partnership
Door technologische ontwikkelingen verandert de wereld van de mobiliteit snel. In het partnership Talking Traffic werken provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, ministerie IenW en een groot aantal bedrijven o.a. aan intelligente verkeersregelinstallaties (iVRi’s) die data uitzenden naar voertuigen en fietsers, en van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen. Deze installaties moeten ook worden onderhouden, beheerd en doorontwikkeld. Om deskundigheid ten aanzien hiervan te waarborgen worden nieuwe verkeerskundigen opgeleid. Mensen die werken aan een slimme en goede doorstroming op wegen in Nederland, onder de noemer Smart Mobility.

Aan het werk
De provincie Overijssel wil werkzoekenden graag aan het werk helpen. Daarvoor is onder meer het programma ‘Aan het werk met Smart Mobility’ opgezet, in samenwerking met de verschillende partners en Werkgeversservicepunt Regio Zwolle (samenwerking 14 regiogemeenten en UWV). Bij Smart Mobility gaat het om het benutten van kansen die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden. Denk aan zelfrijdende auto’s en digitale verkeersinformatie. Andere voorbeelden zijn het stimuleren van gedragsverandering van weggebruikers om de bestaande infrastructuur beter te benutten en het moderniseren van verkeersmanagement en het beheren van de fysieke infrastructuur.

Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/smartmobility.

Bron: Provincie Overijssel

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn Instagram