Ambitieus expertteam Leren en Werken gaat regio in

Nieuwe plannen voor een leven lang ontwikkelen

Ambitieus expertteam Leren en Werken gaat regio in

Of je nu een bedrijf runt, werk zoekt of een vaste baan hebt: in de veranderende arbeidsmarkt moet iedereen zorgen fit for purpose te zijn. We blijven ons ‘een leven lang ontwikkelen’. Dat vraagt ook iets van degenen die ons daarin begeleiden: onderwijs, overheid, UWV, werkgevers, SBB en vakbonden. In de arbeidsmarktregio Zwolle hebben al die partijen zich nu geschaard achter een nieuw Meerjarenplan Leren en Werken. Én een Expertteam met de ambitie om in deze regio een leven lang ontwikkelen tot gemeengoed te maken. Het team bestaat uit professionals die enerzijds op de hoogte zijn van de opleidingsvraagstukken van werkgevers en anderzijds werkzoekenden doelmatig kunnen adviseren over de juiste opleiding of bijscholing.

Werken aan houdbaarheid
“Het bewustzijn over blijvend ontwikkelen wordt nu meer gevoed dan in voorgaande jaren, door krapte in meerdere sectoren”, verklaart Diana Speerstra, regiomanager UWV WERKbedrijf Regio Zwolle. “De kortetermijnstrategie, waarin werkgevers elkaar met salaris beconcurreren, beantwoordt niet langer de toenemende vraag naar mensen. En aan de andere kant moeten we allemaal blijven werken aan onze eigen houdbaarheid. Beide kanten zijn nodig om onze arbeidsmarktregio duurzaam te versterken. Onderwijs mag daarin meer regie en verantwoordelijkheid pakken.”

Samenwerking blijven zoeken
Daarom sloot ook Henri van Werven, directeur StartCollege bij Landstede en voorzitter van de regiegroep Leren en Werken, aan in het regieteam Leren en Werken. “Normaal gesproken stuurt iedereen in zijn eigen lijnfunctie, met eigen verantwoordelijkheden. Nu hebben we verbinding gelegd, met een collectieve verantwoordelijkheid die niet alleen wordt beleden, maar daadwerkelijk uitgevoerd. Met het beroepsonderwijs als verbindende schakel weten we elkaar snel te vinden om vragen uit de regio beter door te verwijzen. Dat is een grote winst. Er is nog de uitdaging van afstemming tussen kansrijke beroepen en mensen die nog aan de kant staan. Hoe zorgen we voor een duurzame match op basis van persoonlijke interesse, waarmee tegelijkertijd gaten in de arbeidsmarkt worden gevuld? Veel zal afhangen van hoe wij als expertteam effectief blijven samenwerken. Die samenwerking moeten we blijven zoeken.”

Grotere wendbaarheid
Ineke Arends, programmamanager Leren en Werken: “Leer-werkadvies moet voor iedereen laagdrempelig zijn. Met of zonder uitkering, iedereen heeft recht op een adviesgesprek om te kijken hoe ze zich voor de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, geschiktkunnen maken. Door aan persoonlijke ontwikkeling te werken snijdt het mes aan twee kanten: meer plezier in het werk en een grotere wendbaarheid op de veranderende arbeidsmarkt. Concreet betekent dit, dat het expertteam met zijn jaarplan ‘Hier werken we aan’ in de regio op pad gaat om mensen te stimuleren zich blijvend te ontwikkelen. Een leven lang ontwikkelen is geen moeten maar een kans.”
Ze wil veel kennis gaan delen met de verschillende Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen, die sectorsubsidies verwerven die vanuit EU, Rijk of regio voor scholing en inzetbaarheid beschikbaar zijn. “Het is voor zowel werknemers als werkgevers niet altijd duidelijk welke middelen er in de diverse potjes zitten. Het is onze taak om alle middelen en tools binnen de regio op elkaar aan te laten sluiten.”

Door- en instroming
Het expertteam heeft een integrale aanpak per sector voor ogen, zonder onderscheid tussen werkzoekenden en werknemers. Zo kan er beweging worden gecreëerd wanneer mensen in functie doorstromen: werkenden die zichzelf opwaarderen, waarmee kansen op instroom ontstaan.

Diana Speerstra: “Bedrijven, organisaties, instellingen in diverse sectoren hebben zichzelf ook uit te dagen. Er wordt nog veel in traditionele profielen gedacht. Mensen die kinderen naar school moeten brengen kunnen moeilijk om zes uur in een busje naar een werklocatie zitten. Stel: een deel start later – dat biedt perspectief voor mensen die zorg en werk hebben te combineren. Mogelijk kan daarmee ook de instroom van bijvoorbeeld vrouwen in de sector worden benut. In sectoren waar werkloosheid dreigt wil je juist naar ander werk toeleiden. Wat voeg je dan aan opleiding toe, zodat iemand verder kan? In die breedte gaat het zich steeds meer afspelen.”

Op de foto, v.l.n.r.: Diana Speerstra, Ineke Arends en Henri van Werven.

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn