Wegwijzer naar financieel fitte werknemers

14 november 2019

Een financieel fitte werknemer is productiever, mobieler en gelukkiger.  Door geldzorgen vroeg te herkennen en aan te pakken, hebben uw medewerkers meer aandacht voor hun werk. U kunt uw werknemer helpen op een manier die bij uw organisatie past.
De website https://www.financieelfittewerknemers.nl/ biedt informatie en hulp om u daarin te ondersteunen.