Werkgevers van statushouders: ‘Nazorg laat nog te wensen over.’

4 december 2019

Al ruim een jaar zetten Barbara Lammertink (gemeente Dalfsen) en Bart van der Sterren (Tiem Zwolle) zich namens WSP Regio Zwolle in voor de doelgroep Statushouders. Specifieker: het efficiënter, effectiever en vooral duurzamer plaatsen van werkzoekenden met een niet-westerse achtergrond.

Om deze nieuwe landgenoten naar betaald werk te leiden is betrokkenheid en concrete inzet van werkgevers onontbeerlijk. Barbara en Bart hebben drie werkgevers in de regio Zwolle bereid gevonden om over het thema van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en hun visie op de toekomst te geven. Met de inbreng van Ageeth Offringa (Dispo Medical, Hattem), Martin Kruitbosch en Henk Velthuis (Kruitbosch, Zwolle) en Rick Schuurman (Morrenhof-Jansen, Dalfsen) werd het een heel nuttig rondetafelgesprek.

Vier stadia

De WSP-ers en hun gasten kwamen tot de conclusie dat bij het vinden van een baan voor een statushouder er grofweg vier stadia zijn:
– Statushouder is in beeld; er is inzicht in zijn/haar ervaring en competenties;
– In contact met werkgever over statushouder;
– Statushouder aan het werk en begeleid in proefplaatsing, werkstage, participatieplaats;
– Gemeente verricht nazorg tijdens het werk.

Statushouder in beeld

Wat gaat goed?

 • Om statushouders werkfit te maken worden projecten (zoals Werk nu) opgezet;
 • Er wordt geïnvesteerd in taalvaardigheid bij statushouders;
 • Werkgevers worden geïnformeerd over mogelijkheden rondom deze groep.

Wat kan beter?

 • Werkgevers willen ook graag worden geïnformeerd over wat cultuurverschillen kunnen inhouden en hoe zij hiermee moeten omgaan;
 • ‘Werkvloer’ ook actief informeren om ook daar draagvlak te creëren.

In contact met werkgever over statushouder

Aannemen van een statushouder kost altijd geld. De werkgever loopt risico, omdat hij (nog meer dan bij niet-statushouders) niet weet wat de kans op succes zal zijn. Meest kritische punt voor werkgever is inschatten of de statushouder zich naar verwachting kan ontwikkelen.

Tip Geef de werkgever ruimte om deze beslissing te maken door een proefplaatsing/werkstage in te zetten.

Tip Elke financiële tegemoetkoming maakt het interessant om de kosten (vaak voor begeleiding) te dekken.

Statushouder aan het werk en begeleid in proefplaatsing, werkstage, participatieplaats

Wat gaat goed?

 • Proefplaatsing om werkgever en statushouder aan elkaar te laten wennen (en de kans op een succesvolle samenwerking beter in te schatten).

Wat kan beter?

 • Er is vanuit de gemeenten geen/weinig begeleiding op de werkvloer;
 • Er zijn voor werkgevers geen/weinig financiële middelen beschikbaar;
 • De proefplaatsing is vaak te kort om een goede inschatting te maken;
 • Partijen zoals taalcoaches zijn niet voldoende in contact met gemeenten.

Gemeente verricht nazorg tijdens het werk

Het gevoel (en de ervaring) heerst dat de statushouder na plaatsing door de gemeente wordt losgelaten, waardoor de werkgever er alleen voor staat.

Taal en nazorg

Na het gesprek werd geconcludeerd dat het succesvol en duurzaam realiseren van een plaatsing in grote lijnen afhankelijk is van twee factoren:

 • statushouders taalvaardig maken moet sneller en de mogelijkheden daartoe moeten uitgebreider;
 • de nazorg door gemeenten moet beter; samenwerking van begin tot

Barbara en Bart hebben in dit kader al de nodige lijnen uitgezet en verwachten binnen afzienbare tijd concrete stappen te kunnen zetten.

Hoe nu verder?

De aanwezige werkgevers spraken de wens uit dat deze rondetafelgesprekken structureel zouden moeten terugkomen, bijvoorbeeld in het voor- en najaar. Er kunnen dan ontwikkelingen met betrekking tot statushouders worden besproken maar ook andere vraagstukken van werkgevers. De aanwezigen gaven aan veel van elkaar te kunnen leren en daaraan ook behoefte te hebben. Het eerstvolgende rondetafelgesprek in het voorjaar van 2020 wordt binnenkort gepland.

Dispo Medical
Produceert en levert medische gebruiksartikelen voor ziekenhuizen en instellingen. Medewerkers: 74, waarvan 2 statushouders. Dispo heeft de bedrijfskleding aangepast zodat het ook past binnen de geloofsovertuiging van deze werknemers. Status: er ontstaat ‘iets’ onder de diverse culturen binnen de organisatie (uitgezonderd de Nederlandse). 

Kruitbosch
Kruitbosch heeft zich ontwikkeld van groothandel tot retailpartner voor fietsspeciaalzaken. Medewerkers: 195, waarvan 75 à 95 in logistiek uitgaande goederen, waar 2 statushouders via Werk nu werken. Status: begeleiding en nazorg ontbreekt. Kruitbosch zoekt een gesprekspartner om de (on)mogelijkheden verder uit te diepen m.b.t. aanname van statushouders (en andere doelgroepen). Heeft een gebedsruimte beschikbaar gesteld.

Morrenhof-Jansen
Van ‘eenvoudige’ cv-installatie voor een woning of complexe data-installatie in kantoorpand. Medewerkers: 200, waaronder 25 leerlingen en 2 statushouders. ‘Vooral in een krappe arbeidsmarkt is dit het moment om kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.’ Status: bij één statushouder is de taalvaardigheid een probleem. Taalcoach is gestopt zonder dit aan werkgever of gemeente te laten weten.