Regio Zwolle Brigade helpt ondernemers uit coronacrisis

7 april 2020

Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit:

1. Voorlichting over hulpvoorzieningen
2. Meldpunt onder- en overbezetting
3. Hulp op maat van businessexperts

Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Doel is behoud van werk- en innovatiekracht binnen bedrijven in Regio Zwolle.

 1. Voorlichting over hulpvoorzieningen
  Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalig werkgever, is niet altijd duidelijk waar je voor hulp kunt aankloppen. Of welke voorzieningen voor uw bedrijf gelden. De website samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst u de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. Komt u er niet uit, dan helpt de brigade u de weg te vinden.
 2. Meldpunt onder- en overbezetting
  De Coronamaatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Zo kunnen deze bedrijven samen personeel in- en uitlenen.
 3. Hulp op maat van businessexperts
  Heeft u vragen over uitkeringen, businessmodellen en opleidingsmogelijkheden in tijden van corona? Of andere kwesties die verband houden met de coronacrisis? Er staan specialisten voor u klaar. Op basis van kennis en ervaring denken zij mee over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen.Contact
  Wilt u hulp, advies en ondersteuning? Ga dan naar samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor alle ondernemers in Regio Zwolle.

  Over de Regio Zwolle Brigade

  De Regio Zwolle Brigade is een initiatief van verschillende organisaties die in Regio Zwolle bijdragen aan een gezonde economie. Via onder meer VNO-NCW Regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, Kennispoort, Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle en Economic Board Regio Zwolle staat de regio in direct contact met ondernemers.

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, verdeeld over vier provincies, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe. Niet alleen de bestuurders werken samen, ook ondernemersinitiatieven en -netwerken ontstaan en groeien op Regio Zwolle-niveau.

Ondernemerspeiling

De Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten in Regio Zwolle willen inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan en optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Ondernemers worden uitgenodigd de korte online  vragenlijst in te vullen. De link naar de ondernemerspeiling is http://www.right.nl/coronamonitor