Voortraject in zorg helpt mensen over een drempel

14 mei 2020

In de arbeidsmarktregio Zwolle – van Hardenberg tot Steenwijk en van Hattem tot Raalte – kampen veel instellingen in de sector Zorg & Welzijn al geruime tijd met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel.

Daarom heeft een aantal zorg- en welzijnsinstellingen de handen ineengeslagen. In samenwerking met Werkgeversservicepunt Regio Zwolle en WGV Zorg en Welzijn is 8 april jongstleden een voortraject gestart, speciaal bedoeld voor werkzoekenden zonder ervaring in Zorg & Welzijn. Zij worden gedurende 12 weken ‘klaargestoomd’ om vanaf 1 september – met een certificaat op zak – in te stromen in een BBL-traject. De deelnemers gaan tijdens het voortraject 1 dag per week naar school en lopen stage bij een van de deelnemende werkgevers. Eerdere voortrajecten waren zeer succesvol en tientallen ‘leerlingen’ hebben inmiddels een diploma én een baan in de sector.

Het voortraject zou oorspronkelijk 18 maart van start gaan maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Door de gezamelijke inspanning van alle betrokken partijen is het gelukt 3 weken later dan gepland te starten; de deelnemers krijgen online klassikaal les – dat was een uitdaging maar zowel docenten als leerlingen zijn enthousiast en extra gemotiveerd – en de werkgevers zorgen voor veilige stageplekken.

Deltion en Landstede verzorgen de opleidingscomponent, met het doel de kandidaten zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de BBL-fase. In het voortraject is er o.a. aandacht voor de persoonlijke situatie van de deelnemer en hoe leren en werken het beste kan worden gecombineerd. Vaardigheden en gedrag komen aan de orde en de kandidaten leren weer leren. Deze aanpak heeft zich inmiddels bewezen; de kans op uitval tijdens het BBL-traject is aanzienlijk kleiner.

Deelnemende werkgevers zijn Carinova, Driezorg, Interakt Contour, Prokino, RIBW, Rosengaerde, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Zorgspectrum Het Zand. Samen staan zij garant voor enkele tientallen werk- en leerplekken op niveau 2 t/m 4.

Op de foto: de klas van 2020, de 20 deelnemers tijdens een online les.

Contactpersoon voor vragen over het voortraject en/of de BBL-opleiding: Maureen Jansen (adviseur WSP Regio Zwolle) , e-mail maureen.jansen@uwv.nl, telefoon 06-52794715.