Korte lijnen in de Kop van Overijssel

Ondernemers vinden elkaar snel

Korte lijnen in de Kop van Overijssel

In de Kop van Overijssel zetten de accountmanagers van WSP alle zeilen bij om werkgevers in deze coronacrisis bij te staan. Met advies over steunmaatregelen, hulp bij ‘de papierwinkel’ en verwijzing naar allerlei instanties. En daarnaast, zij het nog mondjesmaat, bij het aanbieden van kandidaten op openstaande vacatures. Wat opvalt, is werkgevers in dat deel van Overijssel elkaar makkelijk en snel weten te vinden.

In de gemeente Westerveld is een team gevormd dat als aanspreekpunt voor ondernemers fungeert. Alle vragen met betrekking tot overheidssteun worden beantwoord. Daarnaast is er ondersteuning bij het invullen van aanvraagformulieren of doorverwijzing naar regionale of landelijke instanties die regelingen uitvoeren die de gemeente niet zelf uitvoert. ‘Ondernemend Westerveld’ is spreekbuis naar ondernemers in de regio. WSP Regio Zwolle ondersteunt deze lokale acties. In en om Westerveld hebben ondernemers elkaar goed kunnen vinden als het gaat om ‘uitwisselen’ van personeel.

De WSP-professionals in Meppel hebben de afgelopen maanden aan tientallen ondernemers een kaart gestuurd en nog eens tientallen werkgevers zijn telefonisch gesproken. In de eerste plaats werden deze contacten gelegd om te informeren hoe het met hen en hun bedrijf ging, in de tweede plaats werd geïnformeerd of WSP iets voor hen kon betekenen. Over de steunmaatregelen kwamen vanuit ondernemers weinig vragen; de meesten wisten hun weg ten aanzien van o.a. TOZO, NOW en andere regelingen zelf te vinden.

In Steenwijkerland is het Noodloket Ondernemers in het leven geroepen, een team van EZ, WSP en Business Club Steenwijkerland (BCS). Het team draait bij toerbeurt bel- en maildiensten. Vanuit allerlei sectoren kwamen vragen die in behandeling werden genomen. Het Noodloket biedt een luisterend oor en kan soms direct een antwoord geven. Als dat niet lukt wordt de vraag neergelegd bij iemand met specifieke kennis van zaken. BCS, WSP, gemeente en arbeidsontwikkelbedrijf NoordWestGroep denken na over een gezamenlijke aanpak om de toestroom van werkzoekenden op te pakken. Een actieplan volgt binnenkort.

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn Instagram