Omdenken, samenwerken, resultaat!

Heftruckcursussen in Arabisch voorzien in behoefte

Omdenken, samenwerken, resultaat!

Als in maart 2021 een groep statushouders hun heftruckcertificaat behaalt is dat niet alleen een persoonlijk succes. Het is ook een succesverhaal omdat de cursus, die in het Arabisch werd gegeven, het resultaat is van goede samenwerking binnen het netwerk van het regionaal Werkbedrijf Regio Zwolle.

Het begon allemaal met een aanbesteding van de Provincie Overijssel om ervoor te zorgen dat na een verkeersongeval of een andere calamiteit de boel snel, netjes en veilig wordt opgeruimd. Die opdracht ging naar Strukton Milieutechniek met Van der Kolk Zwolle en Olde Kalter Hengelo als partners. “Onze afdeling Incident Management staat 24 uur per dag klaar voor spoedeisende situaties zoals een oliespoor op de weg, maar ook het verwijderen van drugsafval of gedumpt asbest”, legt Marco Haasdijk, projectleider bij Strukton uit.

Social Return
Onderdeel van het raamcontract dat de Provincie met Strukton afsloot was een SROI-eis. SROI staat voor social return on investment. Dat houdt in dat onderdeel van de afspraken is dat een bedrijf zich inspant om maatschappelijke waarde toe te voegen, bijvoorbeeld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt direct of indirect aan werk te helpen.

Iemand die daar alles vanaf weet is Henk de Leeuw, adviseur Social Return bij het Expertisecentrum SROI (ESR) van het Werkbedrijf Regio Zwolle. Het ESR ontzorgt opdrachtgevers en opdrachtnemers bij SROI-vraagstukken. Samen met collega Hélène Peters adviseert hij de 13 samenwerkende gemeenten in de regio, de provincie Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Meer dan personele inzet
Vaak denken bedrijven in de eerste plaats aan de inzet van mensen legt Henk uit. Maar er is volgens hem meer mogelijk binnen SROI dan de inzet van mensen. “Je kunt mensen opleiden, je kunt sociaal inkopen, je kunt samenwerken met het onderwijs. Soms sluit een andere invulling ook beter aan bij de behoefte van een bedrijf.” En dat was precies het geval bij Strukton Milieutechniek.
Zomaar mensen inzetten is vaak niet mogelijk bij dit specifieke werk, vanwege de veiligheidseisen, aldus Haasdijk. Dus ging hij samen met De Leeuw op zoek naar een andere manier om de SROI-eis in te vullen.

Afstand arbeidsmarkt verkleinen
Zo kwamen zij terecht bij Marleen van der Vinne die, als adviseur bij Werkgeversservicepuntpunt (WSP) Regio Zwolle, bedrijven en werkzoekenden in Zwartewaterland helpt bij arbeidsmarktvraagstukken. “Wij hadden in Zwartewaterland mensen die gebaat zouden zijn bij een heftruckcertificaat. Maar zij beheersten de Nederlandse taal onvoldoende om een certificaat te kunnen halen”, aldus Van der Vinne, die ernaar streeft de afstand tot de arbeidsmarkt voor deze mensen te verkleinen.

Van der Vinne nam contact op met JobTrans in Genemuiden, die o.a. heftruckcursussen in andere talen dan het Nederlands aanbiedt. Het bedrijf heeft meerdere vestigingen verspreid over het land en leidt jaarlijks zo’n 10.000 tot 15.000 mensen op. Roelina van den Berg is er accountmanager Personeel en opleiding. “We streven er altijd naar om het verschil te maken voor onze klanten. En als een cursist door onze opleiding weer een stapje verder komt is iedereen geslaagd.” Het idee om cursussen in andere talen aan te bieden komt vanuit de markt. Klanten die eerder cursussen in het Nederlands met JobTrans hadden gedaan vroegen ernaar.

Hulp uit onverwachte hoek
Van der Vinne had drie kandidaten in beeld voor een heftruckcursus in het Arabisch. Via het WSP-netwerk zette ze de vraag uit of ook andere gemeenten en UWV kandidaten hadden. De bekostiging zou bij de gemeenten en UWV zelf liggen. Maar toen kwam dus Henk de Leeuw met een mooie oplossing. Strukton wilde, bij wijze van invulling van SROI, een deel van hun opleidingsbudget beschikbaar stellen. Daarmee konden zelfs meerdere groepen een heftruckcursus volgen. En zo gebeurde het.

De cursisten behalen hun certificaat in een dag. In het eerste dagdeel krijgen ze theorieles, in dit geval dus in het Arabisch, en in het tweede dagdeel passen ze die kennis toe in de praktijk, in een grote loods op het terrein van JobTrans. “In onze cursussen staan veiligheid en veiligheidsbewustzijn voorop”, benadrukt Van den Berg. Dus houden ze ook rekening met corona. De groepsgrootte is beperkt zodat men afstand kan houden en de heftrucks worden tussendoor gereinigd.


Iedereen blij
In maart behaalde de eerste groep het certificaat. De tweede groep voor de heftruckcursus in het Arabisch start eind april en er volgt ook nog een cursus in het Tigrinya, de taal die veel statushouders uit Eritrea spreken. Van der Vinne ziet in de cursus een kans om de afstand tot de arbeidsmarkt voor deze groep te verkleinen, maar ook als een beloning voor de inzet die ze tonen bij de inburgering. “De cursisten zijn erg blij met deze kans dat ze eindelijk een papiertje hebben en iets in handen hebben waarmee ze de arbeidsmarkt op kunnen.” En Strukton? Die zijn ook heel tevreden met de oplossing. Haasdijk: “Voor deze mensen is het een eerste stap. Wie weet wat volgt?”

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn Instagram