Traject ‘Vitale Doorstart’ voor horeca- en retailondernemers

Steuntje in de rug met praktische en concrete adviezen

Traject ‘Vitale Doorstart’ voor horeca- en retailondernemers

Gemeente Zwolle, Regio Zwolle, ZwolleFonds, ketenpartners, provincie Overijssel en Kennispoort geven horeca- en retailondernemers een steuntje in de rug bij hun bedrijfsvoering na de lockdown. Via het traject ‘Vitale Doorstart’ krijgen zij concrete adviezen over het gezond voortzetten of verantwoord afwikkelen van hun bedrijf.

Vitale Doorstart is een vervolg op het convenant dat vorig jaar juni door ketenpartners is ondertekend om Zwolse horecaondernemers tijdens de crisis te ondersteunen. Het convenant heeft zijn nut in de praktijk bewezen. Het traject is bedoeld voor horecaondernemers én retailers. De adviezen, op kosten van de faciliterende partners, zijn uitsluitend voor de ondernemer bedoeld. Partners van dit convenant krijgen hierin geen inzage.

Het traject
Ondernemers die bij het traject belang hebben kunnen zich hiervoor bij de Regio Zwolle Brigade aanmelden. Hier werken experts vanuit MKB Regio Zwolle, VNO-NCW Regio Zwolle, Kennispoort en Werkgeverservicepunt Regio Zwolle. De eerste stap in het traject is een gesprek met zo’n expert. Doel: inzicht in en overzicht van de problematiek. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het concept, de organisatie en de financiën. Na deze eerste analyse krijgt de ondernemer concrete adviezen en handreikingen over maatregelen die nodig zijn om het bedrijf op een gezonde wijze te kunnen voortzetten of verantwoord te kunnen afwikkelen. Wanneer ondernemer en expert beiden vinden dat op onderdelen diepgaander advies of hulp nodig is, kan een landelijk erkende adviesorganisatie worden ingezet. Ook deze kosten hoeft de ondernemer niet zelf te betalen.

Wethouder René de Heer: “De coronacrisis valt niet onder
het regulier ondernemersrisico. Het vraagt om actie waarbij
we niet meer alleen met de ondernemers praten, maar
proberen echt in actie te komen om hen bij te staan.
Veel horecaondernemers waren met het convenant echt geholpen.
We hopen dat dit traject ook een succesvolle bijdrage levert aan
de bedrijfsvoering van de ondernemers in Zwolle en hen het
broodnodige perspectief biedt.”

Pilot
Het traject ‘Vitale Doorstart’ is een pilot voor de horeca- en retailsector binnen de gemeente Zwolle. Als dit een succes blijkt, wordt er opgeschaald naar de gehele Regio Zwolle en de brede leisuresector.

Aanmelden
Ondernemers kunnen zich tot 1 oktober 2021 voor dit traject aanmelden. Deelname is gratis. Aanmelden kan via deze link of door een e-mail te sturen naar contact@samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Binnen 24 uur na ontvangst wordt contact opgenomen om een afspraak te maken. Het beschikbare budget voor de dieper gaande adviezen kent een maximum. Daarom geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Gedeputeerde provincie Overijssel Monique van Haaf:
“De coronacrisis heeft de ontwikkelingen die we al zagen in de
binnensteden en retail nog eens versterkt. Dit heeft grote
gevolgen voor de ondernemers en vraagt om samenwerking
tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en overheden.
Daarom steunen wij graag deze actie van de gezamenlijke
partijen in Zwolle.”

Ketenpartners
De partners van het ketenconvenant horeca bieden samen steun aan de sectoren voor een vitale doorstart. Ondernemers worden dan ook van harte uitgenodigd om hen te benaderen om mee te denken in oplossingen, aanpak van gesprekken, etc.

 • Gemeente Zwolle: Marjan Willems
 • Grolsch: René den Blanken
 • Heineken: Jasper Brugman
 • ING: Johan Kamphuis
 • Jansen Vastgoed: Gerrit Jansen
 • Kennispoort regio Zwolle: Boudewijn Koops, Netty Wakker
 • Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zwolle: Joëlle Roesink, Theo Runhaar, Nelleke Alleman, Dennis Kaatman
 • KroeseTempert Bedrijfsmakelaars: Daniel Kroese
 • Muller Bedrijfsonroerendgoed: Martijn Muller
 • Rabobank: Joram Maan
 • Regio Zwolle Brigade: Renate Westdijk (namens WSP Regio Zwolle)
 • Regionaal Bureau Zelfstandigen: Jacob Gent
 • ZwolleFonds: Aukje Grouwstra
Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn Instagram