Uniforme SROI-spelregels in Oost-Nederland

14 maart 2022

Overheden in Overijssel en Gelderland gebruiken dezelfde regels voor Social Return On Investment (SROI). Hierdoor is het voor bedrijven eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan werk komen. “Een belangrijke samenwerking. Bedrijven willen vaak wel, maar het wordt ze nodeloos ingewikkeld gemaakt met verschillende regels. Hoe eenvoudiger het is voor bedrijven, hoe meer mensen we kunnen helpen”, aldus voorzitter VNO-NCW Midden Marcel Hielkema. In oktober 2019 is hierover door de betrokken partijen een convenant ondertekend: Convenant-SROI-Oost-021019

Social Return wordt al ruim 12 jaar door overheden en semioverheden in Nederland toegepast. Bedrijven die van een overheid een opdracht krijgen verrichten een sociale tegenprestatie, bijvoorbeeld door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Overheden mochten zelf beslissen in welke vorm ze deze SROI vroegen. Eisen, doelgroepen en manier van werken verschilden daarom onderling sterk. Bedrijven wilden dat de regels werden gelijkgetrokken.

Eén beleid in Oost-Nederland

In Oost-Nederland kozen de overheden daarom voor een gezamenlijke manier van werken. Voorzitter van de arbeidsmarktregio Zwolle René de Heer zei daarover indertijd: “We hebben onze spelregels naast elkaar gelegd en aan de hand hiervan een gezamenlijke werkwijze opgesteld. Zo weet de ondernemer waar hij aan toe is, of je nu zaken doet met de provincie Overijssel, provincie Gelderland, of een van de andere partners in het gebied. Want ondernemen houdt niet op bij de grens van een gemeente of provincie. Met deze gezamenlijke werkwijze willen we – samen met ondernemers – meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen.”

Rene de Heer

Convenant

Om de afspraak te bekrachtigen ondertekenden vertegenwoordigers in oktober 2019 het Convenant Social Return Oost Nederland. Inclusief de arbeidsmarktregio doen vijfenvijftig gemeenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincies Gelderland en Overijssel mee aan het convenant.

Informatie/Contact Expertisecentrum SROI (ESR)