Zet Praktijkleren in voor duurzaam werk!

Bied medewerkers of werkzoekenden kans op praktijkverklaring én betaald werk

Zet Praktijkleren in voor duurzaam werk!

Nieuwe kansen, nieuwe medewerkers
Veel bedrijven in de arbeidsmarktregio Zwolle hebben (nieuwe) medewerkers nodig om werk op alle niveaus uit te voeren. Praktijkleren kan dan een prima rol vervullen. U biedt een medewerker een baan én een praktijkverklaring als onderdeel van de landelijk erkende mbo-verklaring.

Praktijkleren is ideaal voor mensen die graag met hun handen werken en geen mbo-diploma (BBL of BOL) op niveau 2 hebben. Met name jongeren en specifieke doelgroepen zoals statushouders hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij praktijkleren is altijd begeleiding aanwezig. Een coach kijkt welke interesses de kandidaat heeft, zodat passende opdrachten en werkgevers kunnen worden gevonden. Door praktijkopdrachten uit te voeren kan de kandidaat laten zien wat hij/zij kan en hiervoor waardering krijgen.

Makkelijker een baan vinden
Na afronding van de opdrachten ontvangt de kandidaat een praktijkverklaring op mbo-niveau 1 of 2, die aan de landelijk erkende mbo-verklaring wordt toegevoegd. Met de praktijkverklaring vergroten werkzoekenden en werkenden vanuit de Banenafspraak of het doelgroepregister hun kansen op betaald werk. Heeft u medewerkers zonder mbo-diploma op niveau 2? Ook zij kunnen meedoen.

Voor wie en waar?
Voor werkenden/werkzoekenden met/zonder startkwalificatie in o.a. horeca, schoonmaak, detailhandel, productie, groenvoorziening en rijwielreparatie.

Praktijkleerlijnen

 • Maatwerk voor werkgever en werkzoekende/werknemer
 • Leren op de werkvloer
 • Ondersteuning en procesbegeleiding
 • 90% behaalt praktijkverklaring
 • Geen examens

Zo werkt ‘t
Heeft u werk waarvoor geen startkwalificatie nodig is en wilt u kandidaten het vak in de praktijk leren? Zo werkt ’t in ’t kort:

 • Inventarisatie van uw vraag en aanbod.
 • WSP koppelt u aan een kandidaat die bij u komt solliciteren.
 • Is het een match? Dan worden afspraken gemaakt over werkzaamheden en -processen.
 • Tijdens het traject is er (aanvullende) begeleiding door het bedrijf, WSP en een coach.
 • Als de kandidaat de werkzaamheden beheerst ontvangt hij/zij de mbo-praktijkverklaring.
 • In overleg met een mbo-instelling kan een verdere leerroute worden besproken.
 • Ten aanzien van uw eigen medewerkers: afspraken maken over aan te leren of te toetsen werkprocessen.

Voortraject
Werkzoekenden die nog niet aan instroomeisen van werkgevers voldoen volgen een voortraject, waarin algemene werknemersvaardigheden worden ontwikkeld of verbeterd en eventuele problematiek in de thuissituatie wordt opgelost. Verder wordt gewerkt aan motivatie en wordt leerbaarheid getoetst. Na het voortraject start de matching met bedrijven.

Start leerlijn
Heeft een kandidaat voldoende algemene werknemersvaardigheden, dan wordt hij/zij bij u voorgesteld en volgt er een sollicitatiegesprek. Na plaatsing start het ‘werkend leren’. WSP ondersteunt u en de kandidaat bij de voorbereiding en uitvoering van praktische werkopdrachten. De gemiddelde doorlooptijd van een leerlijn is 3 maanden. Er wordt gewerkt met behoud van uitkering of vanuit een detacherings- of arbeidsovereenkomst. Leerlijnen zijn flexibel qua startmomenten, aanmelden kan het gehele jaar.

Wat wordt van u gevraagd?
Uw organisatie moet een erkend leerbedrijf zijn (of worden). Check hier of dat al het geval is. Nog geen erkend leerbedrijf? Hier vindt u informatie over de aanmeldprocedure.
U stelt een praktijkopleider beschikbaar, die de kandidaat op de werkvloer bij de uitvoering van werkopdrachten begeleidt. Hij/zij is aanspreekpunt voor kandidaat en WSP.

Subsidiemogelijkheden
De ‘Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg’ is een tegemoetkoming voor de kosten die u voor begeleiding van een kandidaat maakt. De regeling richt zich o.a. op kwetsbare groepen voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is en studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort aan gekwalificeerd personeel is.

Contact
Wilt u weten hoe WSP kan ondersteunen? Stuur dan een e-mail naar info@wspregiozwolle.nl met uw contactgegevens en eventueel specifieke vraag. Een adviseur van WSP neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Fotogebruik met toestemming UWV.

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn Instagram