34 oplossingen om personeelstekorten aan te pakken

Nieuw talent aanboren | Werk anders organiseren | Binden en boeien

34 oplossingen om personeelstekorten aan te pakken

Er is eigenlijk geen sector meer te noemen waar geen personeelstekorten zijn. Het is niet alleen belangrijk om genoeg nieuw personeel aan te trekken, maar juist ook om huidig personeel vast te houden. Want dat is voor veel werkgevers momenteel een grotere opgave dan voorheen. De afgelopen 10 jaar is het aantal werkenden dat van baan wisselt verdubbeld. De krapte houdt aan en veel werkgevers zoeken naar oplossingen. 

Daarom zijn er de 34 oplossingen voor personeelstekorten. Een initiatief van UWV, waarmee praktische oplossingen worden aangedragen. Oplossingen die al door andere werkgevers zijn toegepast én die substantieel resultaat kunnen opleveren. Dit betekent niet altijd dat elke oplossingsrichting voor elke organisatie passend is. Wat voor de ene organisatie aantrekkelijk en goed uitvoerbaar is, hoeft dat voor de andere helemaal niet te zijn. Dat kan per sector, aantal medewerkers of cultuur op de werkvloer verschillen. De publicatie biedt de mogelijkheid om na te gaan welke oplossingen passend zijn en handvatten om concreet te kunnen handelen.

De oplossingen vragen een investering in tijd, geld en creativiteit. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Werkgeversservicepunt Regio Zwolle kan daarbij faciliteren en adviseren. Ook brancheorganisaties en opleidingsfondsen kunnen werkgevers van dienst zijn én hebben vaak subsidiemogelijkheden. Sommige oplossingen vragen vaak medewerking of aanpassing van zittend personeel, zoals begeleiden of opleiden van nieuwe collega’s, leren omgaan met technologie en het volgen van scholing. Het succesvol doorvoeren van de oplossingen kan dus niet zonder uw personeel te betrekken: wat is voor hen belangrijk en welke
verbeteringen zien zij? Misschien ligt de oplossing wel dichterbij dan gedacht.

Fotogebruik met toestemming van UWV.
Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn Instagram