Beschut werk

Beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking
Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om op de arbeidsmarkt te kunnen participeren. Zij zijn aangewezen op een beschutte (beschermde) werkomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat deze beschutte werkplekken er komen. Werkzoekenden die denken in aanmerking voor een beschutte werkplek te komen, kunnen zelf bij UWV om een beoordeling (laten) vragen. Zij zijn daarvoor niet meer afhankelijk van de gemeente. 

Wat is beschut werk?
Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk (bijvoorbeeld printplaten maken).

Arbeidsovereenkomst en salaris
Mensen die beschut werk doen, zijn in dienst van de gemeente of een andere werkgever, en krijgen salaris. Dit is ten minste het wettelijk minimumloon. Als het bedrijf of de organisatie onder een cao valt, geldt deze ook voor werknemers die beschut werk doen.

Beschut werk en detachering
Mensen met een beschutte baan hebben een vaste werkgever. Behalve bij de eigen werkgever kunnen zij ook bij een andere werkgever aan de slag via detachering. De werknemer blijft dan in dienst van de gemeente of de eigen werkgever.

Gemeente verantwoordelijk voor beschut werk
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Een gemeente bepaalt zelf op welke manier en waar zij beschutte werkplekken aanbiedt. Wel is er altijd sprake van een dienstbetrekking. Alle gemeenten samen krijgen geld om uiteindelijk ruim 30.000 beschutte plekken te organiseren.

Meer informatie over het zelf aanvragen van beschut werk
Lees meer over zelf beschut werk aanvragen in de publicatie Zelf beschut werk aanvragen (pdf). Speciaal voor intermediairs is er de publicatie Zelf beschut werk aanvragen, informatie voor intermediairs (pdf).

Bron: website Rijksoverheid

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn