Social Return On Investment (SROI)

Social Return On Investment voor inclusieve arbeidsmarkt

Bij Social Return On Investment (SROI) kunnen opdrachtgevers sociale voorwaarden, eisen en/of wensen opnemen bij de inkoop van diensten, werken of leveringen. Opdrachtnemers stellen vervolgens arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via SROI kunt u invulling geven aan de Banenafspraak van de Participatiewet.

Gemeente als opdrachtgever

De gemeenten binnen WSP Regio Zwolle hebben een eenduidige werkwijze over SROI afgesproken. Dus als u een opdracht van een van ondergenoemde gemeenten ontvangt, wordt u gevraagd een sociale investering te doen. Ondernemers kunnen zo een bijdrage leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt en aan de opgave vanuit het Landelijk en Regionaal Sociaal Akkoord.

Welke opdrachtgevers?

De gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle. Daarnaast ook de provincie Overijssel.

Hoe werkt het?

Door inschrijving op een aanbesteding van een opdrachtgever, geeft u aan dat u gaat voldoen aan de SROI-verplichting. U krijgt in de meeste gevallen de vraag om een bepaald percentage van de gefactureerde omzet aan SROI-activiteiten te besteden.

Bouwblokken

Om de SROI-verplichting in te vullen kunt u uit diverse maatregelen en doelgroepen kiezen. Via deze bouwblokken wordt de waarde van de SROI-activiteiten gemeten. De waarden uit de bouwblokken zijn zgn. inspanningswaarden (hebben niet te maken met salarissen of uitkeringswaarden) en zijn gerelateerd aan de afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt en de te leveren inspanning om een werkzoekende naar werk te geleiden.

Voorbeeld
De gefactureerde opdrachtsom van uw opdracht is € 300.000,=. 5% hiervan is € 15.000. Om te voldoen aan de SROI-verplichting kunt u voor dit bedrag een arbeidscontract bieden aan iemand:
– met een uitkering <2 jaar in Participatiewet (niet-arbeidsbeperkt) voor een half jaar,
– of met een uitkering >1 jaar in WW voor één jaar.

Spelregels
Is de SROI-verplichting opgenomen als contractvoorwaarde?

  • De SROI-activiteiten mag u in de opdracht uitvoeren maar ook in uw bedrijfsvoering of bij een onderaannemer of toeleverancier. Zo heeft u meer mogelijkheden om invulling te geven aan uw SROI-verplichting.
  • De SROI-activiteit is een nieuwe, aanvullende activiteit en is of wordt niet elders als SROI-invulling opgegeven. Reeds uitgevoerde maatregelen tellen niet mee tenzij er sprake is van een duurzame continuering van de inzet van iemand uit de doelgroep.

De verantwoordelijkheid voor de SROI-invulling ligt bij u, evenals de bewijslast.

SROI is breder dan inzet van arbeidskrachten

Invulling geven via MVO-activiteiten is ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het geven van gastcollege bij een opleidingsinstituut, sponsoring van een beroepsgerichte opleiding aan iemand uit de doelgroep, storten van een bijdrage in een opleidingsfonds dat door het agentschap SZW erkend is of verkrijgen van een PSO-erkenning.

Meer weten over Social Return?

Onze adviseurs staan voor u klaar om van SROI een succes te maken. In samenwerking met het Expertisecentrum SROI ondersteunen we opdrachtgevers en opdrachtnemers bij SROI-vraagstukken. Meer weten? Stel uw vraag via het contactformulier.

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn