Analyse Inclusieve Arbeidsorganisatie

Een nieuwe weg in het herverdelen van werk


Wat is een inclusieve arbeidsorganisatie?

Een inclusieve arbeidsorganisatie:

 • vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk;
 • erkent diversiteit als een rijkdom;
 • stelt iedere medewerker in staat om naar vermogen aan het bedrijfsresultaat bij te dragen;
 • is in staat om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden.

Hoe kunt u dit bereiken?
Om een inclusieve arbeidsorganisatie te worden, kunt u een kosteloze analyse aanvragen. WSP Regio Zwolle zet hiervoor het instrument Inclusief Herontwerp van Werkprocessen (IHW) in, ontwikkeld i.s.m. Universiteit Maastricht. Deze methode werkt aan een nieuwe vorm van arbeidsdeling waardoor binnen het bedrijf structureel functies voor werknemers met beperkingen ontstaan. Hierdoor kunt u uw deuren openen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

De analyse
De analist brengt door middel van een of meer interviews de werkprocessen en taken in kaart. We spreken bij voorkeur met degene die op detailniveau kan vertellen wat er allemaal op de afdeling wordt gedaan. Het gaat dan niet om de functie van de geïnterviewde maar om alle voorkomende werkzaamheden. Voor de analist is het ook interessant om te weten welke werkzaamheden blijven liggen of meer aandacht verdienen. Het interview duurt meestal 1½ tot 2 uur.

Het interview
We stellen vragen over de bedrijfsprocessen op de afdeling of het organisatieonderdeel, zoals:

 • Wat komt er binnen (bezoek, telefoon, post, mail, goederen)?
 • Wat gebeurt er precies?
 • Wat is het eindresultaat?
 • Wordt volgens een rooster gewerkt?
 • Hoeveel tijd wordt aan de diverse taken besteed?
 • Welke werkzaamheden blijven liggen of verdienen meer aandacht?
 • Welke vaardigheden en handelingen zijn nodig zijn om elementaire taken goed te kunnen verrichten?

Tenslotte kijken we graag rond op de werkplek om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld sfeer en werkopstelling.

Uitkomsten analyse
Op basis van het interview stelt de analist vast of er elementaire taken zijn te onderscheiden. Dit zijn eenvoudige handelingen die de bouwstenen kunnen vormen voor een nieuw te creëren functie voor iemand met een arbeidsbeperking. Misschien is er sprake van meerdere functies. Elementaire taken zijn taken:

 • waarvoor geen vakkennis nodig is;
 • die vaak door terugkerende handelingen worden gekenmerkt;
 • die een beperkte mate van verantwoordelijkheid met zich mee brengen.

Werkzaamheden op niet-elementair niveau maar wel geschikt voor werknemers met een arbeidsbeperking worden wel in het advies meegenomen.

De rapportage
U ontvangt een uitgebreide rapportage over onze bevindingen. Er zijn soms meerdere analisten binnen uw organisatie aan de slag en iedere analist houdt zich dan bezig met een afgebakend onderdeel. Van alle rapportages wordt een samenvatting gemaakt die door specialisten wordt gecontroleerd. Op deze manier borgen we de kwaliteit van de analyse. De eindrapportage bespreken we binnen uw organisatie op leidinggevend niveau. De doorlooptijd van een analyse vanaf interview tot nabespreking is vier tot zes weken. De geanalyseerde organisatie bepaalt uiteindelijk zelf wat ze met onze bevindingen wil gaan doen. WSP Regio Zwolle kan uiteraard bij de implementatie ondersteunen en adviseren.

Vragen?
Wilt u meer informatie? Stuur dan e-mail naar info@wspregiozwolle.nl of bel 038-7001205.

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn