Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie

Heeft u moeilijk vervulbare vacatures? Wilt u uitbreiden, maar kunt u geen geschikt personeel vinden? Misschien kan het Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie u daarbij helpen.

Met het Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie (BIA) helpen we u om personele knelpunten op te lossen, waarbij uw personeelsvraag altijd centraal staat. Het Bedrijfsadvies is een voorstel op maat, om in uw organisatie taken te onderscheiden die geschikt zijn om door ondersteunend personeel uit te laten voeren. Het BIA heeft als doel om de ervaren werkdruk binnen teams of afdelingen duurzaam te verminderen.

Nieuwe banen

De filosofie achter het Bedrijfsadvies is dat elke baan bestaat uit diverse taken. Voor de meeste taken is opleiding en ervaring vereist. Daarnaast voeren medewerkers ook taken uit die geen specialistische kennis of vaardigheden vragen. Daar haakt het Bedrijfsadvies op in.
Aan de hand van interviews met uw medewerkers brengt de BIA-analist alle werkzaamheden in kaart en maakt daarbij onderscheid tussen specialistische en ondersteunende taken. Door deze laatste bij het huidige personeel weg te halen, houden zij meer tijd over voor hun specialistische werk. De ondersteunende taken kunnen tot nieuwe banen worden omgevormd, en kunnen worden uitgevoerd door mensen die nu een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarmee slaat u twee vliegen in één klap: u geeft ruimte aan uw eigen personeel en u biedt mensen een kans die nu niet meedoen.

Inclusie

Het resultaat van het BIA is een advies op maat: hoe kunnen de gesignaleerde knelpunten worden opgelost door een herverdeling van taken en de inzet van nieuwe medewerkers? Daarnaast kunt u met de uitkomsten van het BIA laten zien dat u staat voor inclusie. Het BIA is kosteloos en wordt uitgevoerd door een gecertificeerd adviseur van WSP Regio Zwolle.

Vragen?

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op via e-mail info@wspregiozwolle.nl of telefoon 038 7001205.