SROI

Social Return On Investment voor een inclusieve arbeidsmarkt

Social Return On Investment (SROI) is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken of leveringen. SROI krijgt vorm door afspraken te maken met opdrachtnemers over bijvoorbeeld:

  • arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en/of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • sociale inkoop;
  • andere activiteiten met maatschappelijke meerwaarde.

Eenduidige SROI-afspraken in Oost-Nederland
In Overijssel en Gelderland is in 2019 afgesproken om – op uitdrukkelijk verzoek van het bedrijfsleven – op een eenduidige manier met SROI te werken.

Opdrachtgevers in de arbeidsmarktregio Zwolle
In de arbeidsmarktregio Zwolle werken onderstaande organisaties met deze eenduidige werkwijze:

  • gemeenten Dalfsen, Elburg, Hardenberg, Hattem, Kampen, Meppel, Nunspeet, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle;
  • provincie Overijssel;
  • waterschap Drents Overijsselse Delta.

Expertisecentrum SROI (ESR)
Het ESR werkt in opdracht van bovenstaande organisaties. Voor de aanbesteding adviseert het ESR de opdrachtgever over vorm en omvang van de SROI-vraag. Na gunning helpt het ESR de opdrachtnemer om de SROI-invulling tot een succes te maken.

Informatie/Contact
Expertisecentrum SROI (ESR)

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn Instagram