Opdrachtnemer

Social Return

Als u een opdracht van de overheid ontvangt dan vraagt zij u ook vaak om een sociale investering, beter bekend onder de naam Social Return On Investment (SROI). SROI is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken of leveringen. SROI krijgt vorm door afspraken te maken met opdrachtnemers over bijvoorbeeld:

 • arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en/of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • sociale inkoop;
 • andere activiteiten met maatschappelijke meerwaarde.

Eenduidige SROI-afspraken in Oost-Nederland

 • In Overijssel en Gelderland is in 2019 afgesproken om – op uitdrukkelijk verzoek van het bedrijfsleven – op een eenduidige manier met SROI te werken.
 • In de arbeidsmarktregio Zwolle hebben de gemeenten Dalfsen, Elburg, Hardenberg, Hattem, Kampen, Meppel, Nunspeet, Oldebroek, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle, het waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel zich gecommitteerd aan deze eenduidige manier van werken.
 • Het Expertisecentrum SROI (ESR) ontzorgt in de arbeidsmarktregio Zwolle bovenstaande organisaties en haar opdrachtnemers.

Hoe werkt het?

Door inschrijving op een aanbesteding van een van onze opdrachtgevers geeft u aan dat u gaat voldoen aan de SROI-verplichting die hierin is opgenomen. U krijgt in de meeste gevallen de vraag om een bepaald percentage van de gefactureerde omzet aan SROI-activiteiten te besteden.

Bouwblokken

U kunt uit verschillende maatregelen en doelgroepen kiezen de SROI-verplichting in te vullen. Via de Bouwblokken-SROI-Oost-Nederland-V05-april 2023 meten we de waarde van de SROI-activiteiten. De waarden uit de bouwblokken zijn zgn. inspanningswaarden. Deze hebben niets te maken met salarissen of uitkeringswaarden. Ze zijn gerelateerd aan de afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt en de te leveren inspanning om een werkzoekende naar werk te geleiden. Een voorbeeld: de gefactureerde opdrachtsom van uw opdracht is € 300.000. 5% hiervan is € 15.000. Om te voldoen aan de SROI-verplichting kunt u voor dit bedrag een arbeidscontract bieden aan iemand:

 • met een uitkering ‘<2 jaar in Participatiewet (niet-arbeidsbeperkt)’ voor een half jaar, of
 • met een uitkering ‘> 1 jaar in WW’ voor één jaar.

Spelregels

Is de SROI-verplichting opgenomen als contractvoorwaarde? De spelregels voor SROI-invullingen zijn als volgt:

 • Deze zijn direct toe te rekenen aan de opdracht.
 • Het betreft SROI-activiteiten die gedurende de opdracht worden uitgevoerd.
 • De SROI-activiteiten kunnen slechts één keer worden opgevoerd.
 • In geval van SROI-verlegging naar een onderaannemer gelden dezelfde bepalingen als die voor de hoofdaannemer.
 • Als opdrachtnemer bent u verantwoordelijk voor het nakomen van uw SROI-verplichtingen; u moet deze kunnen onderbouwen (ook wanneer de SROI naar een onderaannemer wordt verlegd).

SROI is breder dan inzet van arbeidskrachten

Denk aan sociale inkoop, zoals dienstenafname van een:

 • SW-bedrijf (sociale werkvoorziening of ‘sociale werkplaats’).
 • sociale onderneming. Dit type onderneming streeft primair en expliciet een maatschappelijk doel na. Zij willen een maatschappelijk probleem oplossen. Daarnaast is een sociale onderneming financieel zelfvoorzienend en sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd. De sociale onderneming moet deelnemer zijn van de Code Sociale Ondernemingen of lid zijn van Social Enterprise NL.
 • PSO-30+ gecertificeerde organisatie. Indien niet gecertificeerd dient minimaal 30% van de werknemers van een dergelijke organisatie gehandicapt of kansarm te zijn, zie art. 20 lid 1 van de Aanbestedingsrichtlijn 2014/24.
 • PSO-trede 1, 2 of 3 gecertificeerde organisatie
 • NB SROI-waarde dienstenafname van:
  • SW-bedrijf, Code Sociale Ondernemingen, PSO 30+ (factuurwaarde 100%)
  • Social Enterprise NL (factuurwaarde 50%.)
  • PSO-1, 2 of 3 gecertificeerde organisatie (factuurwaarde 10%, 20% resp. 30%)

Of ga aan de slag op MVO-gebied
Deze categorie omvat een scala aan mogelijkheden. Voorwaarde is dat een MVO-activiteit een relatie heeft met de arbeidsmarkt en/of het onderwijs. Denk aan het geven van gastcolleges bij opleidingsinstituten, sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep, etc. Het ESR vertelt u hier graag meer over.

Veelgestelde vragen

 1. Wie helpt mij bij het invullen van Social Return? Het Expertisecentrum SROI (ESR) helpt u om van SROI een succes te maken. Het ESR adviseert u bij de invulling van uw SROI-verplichting en brengt u graag in contact met voor u interessante publieke of private partijen voor de invulling van uw SROI-activiteiten.
 2. Wat heb ik aan SROI? Door invulling te geven aan Social Return investeert u in:
  – het MVO-beleid van uw bedrijf;
  – human capital: scholing van toekomstig personeel;
  – een arbeidsmarkt waarbij niemand aan de kant staat: bijzondere werknemers krijgen een betere kans op de arbeidsmarkt.

Disclaimer

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De SROI-voorwaarden staan vermeld in de aanbestedingsdocumenten.