Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktinformatie WSP Regio Zwolle

Werkgeversservicepunt Regio Zwolle (WSP) is hét punt voor werkgevers om antwoord te krijgen op personeelsvraagstukken en arbeidsmarktinformatie. WSP informeert en adviseert u over nieuwe wetten en regelingen. We bieden werkgevers landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie.

Nieuwsbrief arbeidsmarktinformatie

Wilt u steeds op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt? Abonneer u dan op de UWV Kennisnieuwsbrief. Klik hier en met een paar klikken ontvangt u periodiek het laatste nieuws.

De arbeidsmarkt is continu in beweging

Er komen steeds meer ouderen bij en tegelijkertijd worden er minder baby’s geboren. We staan straks met vier generaties op de werkvloer. De beroepsbevolking wordt naar verhouding kleiner. En personeel wordt schaarser. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Niet alle banen van nu zijn banen van de toekomst. De samenleving wordt daarbij ook veel diverser. Allemaal zaken waarmee u als werkgever te maken krijgt.

Inclusieve arbeidsmarkt

Alleen door samenwerking kunnen wij een inclusieve arbeidsmarkt waar maken. Gelukkig vinden steeds meer ondernemers het vanzelfsprekend om iedereen een kans te geven in hun bedrijf. WSP is er ook voor hen. WSP helpt werkgevers in het voeren van een duurzaam personeelsbeleid. Met up-to-date kennis, tools en handige tips. Wij kennen de arbeidsmarkt en de branche waarin u opereert. Om de afstand naar werk voor een kandidaat te overbruggen kan een subsidie uitkomst bieden. We weten de weg naar de juiste subsidies en regelen die. Informatie of advies nodig? Vul het contactformulier in.

Beschut werk

Beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om op de arbeidsmarkt te kunnen participeren. Zij zijn aangewezen op een beschutte (beschermde) werkomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat deze beschutte werkplekken er komen. Werkzoekenden die denken in aanmerking voor een beschutte werkplek te komen, kunnen zelf bij UWV om een beoordeling (laten) vragen. Zij zijn daarvoor niet meer afhankelijk van de gemeente.

Wat is beschut werk?

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk (bijvoorbeeld printplaten maken).

Arbeidsovereenkomst en salaris

Mensen die beschut werk doen, zijn in dienst van de gemeente of een andere werkgever, en krijgen salaris. Dit is ten minste het wettelijk minimumloon. Als het bedrijf of de organisatie onder een cao valt, geldt deze ook voor werknemers die beschut werk doen.

Beschut werk en detachering

Mensen met een beschutte baan hebben een vaste werkgever. Behalve bij de eigen werkgever kunnen zij ook bij een andere werkgever aan de slag via detachering. De werknemer blijft dan in dienst van de gemeente of de eigen werkgever.

Gemeente verantwoordelijk voor beschut werk

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Een gemeente bepaalt zelf op welke manier en waar zij beschutte werkplekken aanbiedt. Wel is er altijd sprake van een dienstbetrekking. Alle gemeenten samen krijgen geld om uiteindelijk ruim 30.000 beschutte plekken te organiseren.

Meer informatie over het zelf aanvragen van beschut werk

Lees meer over zelf beschut werk aanvragen in de publicatie Zelf beschut werk aanvragen (pdf). Speciaal voor intermediairs is er de publicatie Zelf beschut werk aanvragen, informatie voor intermediairs (pdf).

Bron: website Rijksoverheid

Laaggeletterheid

Interessante links voor werkgevers die laaggeletterdheid bij medewerkers willen aanpakken:
Stichting Lezen en Schrijven
Aanpak Rijksoverheid
Taal voor het leven
Pharos
SLO
Tel mee met taal