‘Wij zijn juist op zoek naar mensen met een arbeidsbeperking’

7 april 2021

Cycloon Post en Fietskoeriers tekende op 22 februari een intentieverklaring met alle landelijke arbeidsmarktregio’s. Hierin wordt een nauwe samenwerking afgesproken om duurzame arbeidsplaatsen te bieden aan kandidaten die vallen onder de Participatiewet. Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle zal in deze regio de werving van kandidaten verzorgen en advies op maat bieden. Marieke Snoek, algemeen directeur Cycloon (foto): ‘Zo makkelijk is het niet om de juiste kandidaten te vinden.’

Iedereen kan meedoen

Cycloon Post en Fietskoeriers heeft haar wortels in Zwolle en telt inmiddels 1100 medewerkers bij meer dan dertig vestigingen. Het bedrijf bezorgt post en pakketten door heel Nederland op een duurzame én sociale manier. Dat sociale zit hem onder andere in het personeelsbeleid. Marieke Snoek: “Vanaf het begin draait ons bedrijf om de mens. Mensen mét en zónder arbeidsbeperking werken bij Cycloon. Het is voor ons altijd heel normaal geweest om de werkzaamheden zo in te vullen dat iedereen mee kan doen. Inmiddels werken er 170 mensen bij Cycloon die onder de Participatiewet vallen.”
Het doel van Cycloon is om impact te maken, vertelt Marieke. “We willen mensen die minder snel aan een baan komen laten meedraaien in de maatschappij. Alle mensen die hier werken staan daarvoor. En onze klanten kunnen eraan bijdragen. In ons vijfjarenplan hebben we ons als doel gesteld om voor het jaar 2025 duizend sociale banen te creëren. Maar zo makkelijk is het niet om de juiste kandidaten te vinden. Daarom zijn we erg blij met deze intentieverklaring met alle arbeidsmarktregio’s. Door een nauwere samenwerking kunnen we kandidaten beter bereiken en werven, maar ook beter contact houden over wet- en regelgeving, loonwaardemetingen en de aanvraag van loonkostensubsidies.”

Slim én sociaal ondernemen

Alice Engelen, coördinator mens en ontwikkeling en jobcoach bij Cycloon, houdt landelijk de helikopterview over de medewerkers die onder de Participatiewet vallen. Ook zij is blij met de intentieverklaring om de werving van kandidaten makkelijker te maken. “Per arbeidsmarktregio hebben we nu één centraal aanspreekpunt en korte lijnen naar een vast team van deskundigen zoals de adviseur van WSP, de trajectbegeleider bij de gemeente, de arbeidsdeskundigen en de adviseur Werk. Dat werkt een stuk efficiënter. We zetten de vacature uit bij onze contactpersonen, en we kunnen ook zelf kandidaten zoeken.”

Werken met interne jobcoaches

De gevonden kandidaten komen vervolgens op gesprek, bijvoorbeeld voor de functie van sorteerder, postverspreider of chauffeur. Alice: “Het gesprek wordt gevoerd met de betrokken teamleider die tevens interne jobcoach is.” Cycloon heeft een duidelijke voorkeur voor het inzetten van interne jobcoaches. “Zij kennen de organisatie, het werk en de processen. In een enkel geval doen we een beroep op een externe jobcoach, via gemeente of UWV.” Bij een succesvol gesprek start een proefplaatsing van twee maanden, met daarin de intentieovereenkomst om aansluitend een halfjaarcontract aan te gaan.” Aan het einde van de periode wordt de proefplaatsing geëvalueerd.
Om deze nieuwe medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden en te laten groeien heeft Cycloon een eigen methodiek voor interne jobcoaching ontwikkeld. Alice: “Onze teamleiders worden aangenomen op een aantal persoonlijke kenmerken, waaronder inlevingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden, en hebben veelal een coachingscursus zoals de HARRIE-training gevolgd. Ook via onze eigen Cycloon Academy worden er jaarlijks cursussen aangeboden op het gebied van coaching om aan deskundigheidsbevordering te blijven werken.” Een deel van deze collega’s stroomt zelfs door naar een reguliere baan. Dankzij deze werkwijze heeft Cycloon de hoogst haalbare PSO Trede 3 en 30+ certificering, een voorwaarde die in steeds meer aanbestedingen aan bedrijven wordt gesteld.

Proactief contact zoeken

Toen Alice vijf jaar geleden bij Cycloon begon werkten er vijftien mensen met een arbeidsbeperking. Nu zijn dat er 170. Alice: “Werkgevers denken vaak dat het heel ingewikkeld is om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Maar als je het goed bekijkt en organiseert valt dat ook wel weer mee. We hebben een intern uitzendbureau dat de loonwaardebepalingen en loonkostensubsidies aanvraagt en de gehele loonadministratie organiseert. Voor wet- en regelgeving zijn we afhankelijk van diverse landelijke en lokale overheden. Dat maakte het niet meteen makkelijk. Maar door met al deze partijen proactief contact te zoeken en samen te werken, hebben we al veel voor elkaar gekregen.”
Wel moet Alice toegeven dat niet elke organisatie in de basis even geschikt is voor mensen met een arbeidsbeperking. “Postbezorging is dat wel. Mensen hebben hun eigen wijk, hun eigen werkwijze. Maar aan het eind van de dag is iedereen samen verantwoordelijk voor de post. Is iemand eerder klaar, dan gaat hij zijn collega in de wijk naast hem helpen. Zo beperken we de werkdruk en creëren we een sfeer van samenwerking. Ook met de mensen van kantoor. Het MT stimuleert ons om een dag per kwartaal mee te werken in de operatie door bijvoorbeeld post te sorteren of te bezorgen. Zo hou je feeling met het werk en de mensen. Ik heb onlangs meegeholpen met het bezorgen van de verkiezingspost. En dat was ook echt nodig, want het was superdruk!”
Volgens Marieke Snoek is met een kleine aanpassing vaak ook in kantoorfuncties, zoals administrateur of klantenservicemedewerker, veel mogelijk voor mensen met een arbeidsbeperking. En zelfs voor de functie van fietskoerier. Marieke: “Ook iemand die een longtransplantatie heeft gehad kan bij ons fietskoerier worden. Kijk, heel veel mensen vechten jarenlang voor een werkplek. Als ik die werkplek kan bieden, dan maakt mij dat trots. En een medewerker die geniet van zijn werk, dat geeft voldoening. Bovendien komen verschillende mensen in contact met elkaar. In postbezorging werken veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, terwijl veel fietskoeriers juist weer hoger opgeleid zijn. Bij ons staat de één weer midden in de samenleving en komt de ander uit zijn bubbel. De inclusiviteit daarvan vind ik ontzettend mooi.”