Wegens succes geprolongeerd: mooie opstap naar een baan in de zorg

27 mei 2021

UPDATE – DEZE TOPPERS ZIJN ONLANGS GESLAAGD!

In de arbeidsmarktregio Zwolle kampen veel instellingen in de sector Zorg & Welzijn al geruime tijd met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Door de uitbraak van corona is dat tekort alleen nog maar nijpender geworden. Veel werkzoekenden willen graag ‘iets’ in de zorg doen maar missen de kennis en kunde om concreet aan de slag kunnen.

Daarom hebben 8 zorg- en welzijnsinstellingen de handen ineengeslagen. Samen met Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle en WGV Zorg en Welzijn is gewerkt aan de realisatie van een ‘voortraject’ waarin nog onervaren kandidaten met de sector kennismaken. De deelnemende werkgevers zijn Carinova, Driezorg, Frion, Prokino, RIBW, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Zorgspectrum Het Zand. Samen staan zij garant voor enkele tientallen werk- en leerplekken op niveau 2 t/m 4.

Leren én werken

Het inmiddels derde voortraject is 15 maart jongstleden gestart. De deelnemers worden gedurende 12 weken ‘klaargestoomd’ om vanaf 1 september – met een certificaat op zak – in een BBL-traject in te stromen. Tijdens het voortraject lopen ze bij een van de deelnemende instellingen stage en gaan ze 1 dag per week naar school. Eerdere voortrajecten waren zeer succesvol en tientallen ‘leerlingen’ hebben inmiddels een diploma én een baan in de sector.

Succesvolle aanpak

Deltion en Landstede verzorgen de opleidingscomponent, met het doel de kandidaten zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de BBL-fase. Er is o.a. aandacht voor de persoonlijke situatie van de deelnemer en hoe leren en werken het beste kan worden gecombineerd. Vaardigheden en gedrag komen aan de orde en de kandidaten leren weer leren. Deze aanpak heeft zich inmiddels bewezen; de kans op uitval tijdens het BBL-traject is aanzienlijk kleiner.

Met vragen over het voortraject en/of de BBL-opleiding kunt u terecht bij Maureen Jansen (adviseur WSP Regio Zwolle), telefoon 06-52794715.