Mensen helpen zichzelf te ontwikkelen; doet u mee?

Voor ondernemers met een toekomstvisie

Mensen helpen zichzelf te ontwikkelen; doet u mee?

De vraag naar vakmensen is enorm. Toch wordt het potentieel van ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders momenteel niet optimaal benut. Het gaat om werkzoekenden en werkenden die geen havo-, vwo- of mbo-niveau 2 diploma op zak hebben; de zogenoemde ‘mensen zonder startkwalificatie’. Leren bij een erkend leerbedrijf kan hen helpen zich verder te ontwikkelen tot duurzaam inzetbare werknemers. Daarom werken regionale partijen samen om praktijkleerroutes op maat aan te bieden, die leiden tot het behalen van een ‘Praktijkverklaring mbo’: een door het ministerie, werkgevers en brancheorganisaties aanvaarde erkenning van de vaardigheden die de werkende in de praktijk van het leerbedrijf opdoet. Doet u mee?

Kosteloos investeren in talent
Deelname aan de mbo-leerroute is voor werkgevers kosteloos. Wel vergt het uw inzet en de intentie om mensen toekomstbestendig te willen maken: u investeert in talent. Uw organisatie wordt een erkend leerbedrijf. U helpt mensen zich verder te ontwikkelen binnen uw bedrijf of daarbuiten en vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke rol. Bovendien vergroot u het regionale arbeidspotentieel en draagt u bij aan een sterkere regionale arbeidsmarkt.

Alle voordelen

  • Goed opgeleide werknemers versterken de concurrentiekracht van uw bedrijf.
  • De vakbekwaamheid en wendbaarheid van uw werknemers wordt groter.
  • U leert potentiële werknemers kennen en kunt een baan aanbieden wanneer de kandidaat aan de eisen voldoet.
  • Uw werkvraag is leidend. U wordt vooraf betrokken bij het opstellen van een praktijkgericht leertraject.
  • U geeft invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, aan goed werkgeverschap en u vervult een belangrijke sociale rol in de samenleving.
  • Werkzoekenden en werknemers zijn met een praktijkverklaring beter toegerust voor een baan. U draagt dus bij aan hun duurzame inzetbaarheid.
  • Het traject legt een basis voor doorleren in het mbo: een groot deel van de kandidaten stroomt door naar een BBL-opleiding.

Wat houdt het in?
Als werkgever kunt u uw huidige werknemers en/of werkzoekenden zonder startkwalificatie een praktijkleerroute op maat aanbieden binnen uw bedrijf. Bij het opstellen van de leerroute kijkt een regionale mbo-opleider mee om ervoor te zorgen dat de praktijkopdrachten de juiste kwaliteit hebben. Een medewerker binnen uw bedrijf begeleidt de kandidaat op de werkvloer en leert hem/haar de vakspecifieke vaardigheden. Hij beoordeelt ook wanneer een kandidaat de vaardigheden onder de knie heeft. Na afronding van het traject ontvangt de kandidaat de Praktijkverklaring mbo.

Mensen zonder startkwalificatie
zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt.
Werkgevers met toekomstvisie
kunnen hen een opstap naar groei bieden.


Wie kan meedoen?
De leerlijn is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie: mensen voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma vooralsnog niet haalbaar lijkt, maar die wel gemotiveerd en in staat zijn om te leren op de huidige of toekomstige werkplek.

  1. Samen de weg bepalen Als een kandidaat het leertraject wil volgen wordt een gesprek met u gepland. Uw bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn – of kan dit worden – en stelt een praktijkopleider beschikbaar die de kandidaat op de werkvloer begeleidt. Er wordt bepaald welke vaardigheden nodig zijn om een praktijkverklaring te kunnen halen. In sommige gevallen volgt eerst een voortraject, om iemands algemene werknemersvaardigheden te verbeteren. Starten kan op elk moment. Heeft u nog geen medewerker die in aanmerking komt voor een praktijkleerroute maar wilt u wel meedoen? WSP Regio Zwolle kan u bij werving & selectie van geschikte kandidaten ondersteunen. 
  2. Leren op de werkvloer Uw medewerker doorloopt een intensieve periode van werken en leren. Het verschilt per kandidaat en per traject hoelang deze periode duurt: er is altijd sprake van maatwerk. Vaste ingrediënten zijn: leren door mee te werken binnen uw bedrijf en begeleiding door een van uw medewerkers. Tijdens dit traject ontvangt de deelnemer inkomen (afhankelijk van de situatie via een contract met de werkgever, uitzendbureau of uitkeringsinstantie).
  3. Afronding en blik vooruit Als blijkt dat iemand over de vaardigheden beschikt ontvangt hij/zij een erkende praktijkverklaring mbo. Deze verklaring, die de waarde van iemands vaardigheden aantoonbaar maakt, wordt verstrekt door een erkende mbo-opleider en wordt bovendien officieel geregistreerd bij DUO.

Bron: website Werkgeversservicepunt Noord-Limburg

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn