Iemand uit Oekraïne in dienst nemen?

Vragen van werkgevers

Iemand uit Oekraïne in dienst nemen?

De oorlog in Oekraïne heeft, ook in Nederland, veel impact. De EU heeft bepaald dat mensen die vanuit Oekraïne deze kant op vluchten, hier mogen werken. Hieronder vindt u links naar pagina’s met actuele informatie over en links naar o.a. vrijstelling werkvergunning, meldingsplicht, etc.

De EU heeft op 4 maart de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geactiveerd. Dat houdt in dat mensen die het conflict in Oekraïne ontvluchten, bescherming krijgen in de lidstaten van de Europese Unie. Op grond van de Richtlijn Tijdelijke bescherming hebben Oekraïense vluchtelingen toegang tot de arbeidsmarkt en hoeft u voor hun geen werkvergunning aan te vragen. U moet uw nieuwe werknemer wel tijdig melden bij UWV.

Voorwaarden vrijstelling werkvergunning
Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen onder deze voorwaarden:

  • De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Deze richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben daardoor het recht om te werken in Nederland. De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug t/m 4 maart 2022.
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met u. U meldt dan met een formulier bij UWV dat de persoon bij u aan het werk gaat. Hierbij vermeldt u onder meer de duur en omvang van het dienstverband, de functie en het loon.

Deze personen vallen onder de vrijstelling
Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een document van de IND waaruit blijkt dat ze verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Hierin staat ook dat zij mogen werken. Zo weet u of de werknemer onder de vrijstelling van de werkvergunning valt. Nog niet iedere vluchteling heeft een document van de IND. Daarom geldt t/m 30 mei 2022 de vrijstelling voor alle Oekraïners als zij hun nationaliteit kunnen aantonen met een document, bijvoorbeeld een paspoort.

Melding vooraf en overgangsperiode
Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat bij UWV melden. De werknemer kan 2 werkdagen nadat de melding is gedaan starten met werken. Heeft u tussen 4 maart en 1 april 2022 een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (TWV) ingediend? Dan behandelt UWV deze als melding.

Informatiepakket 
Oekraïners en werk – Informatie voor werkgevers
Oekraïners en werk – Informatie voor gemeenten
Oekraïners en werk – Presentatie Werken in NL UKR
Oekraïners en werk – Presentatie Werken in NL
Oekraïners en werk – Arbeidscontract FNV UKR
Oekraïners en werk – Arbeidscontract NL
Oekraïners en werk – Arbeidstijdenwet FNV UKR
Oekraïners en werk – Arbeidstijdenwet NL
Oekraïners en werk – Brief infopakket FNV
Oekraïners en werk – Brochure ‘Hier heb je recht op’ UKR
Oekraïners en werk – Ontslag FNV UKR
Oekraïners en werk – Pesten FNV UKR
Oekraïners en werk – Pesten NL
Oekraïners en werk – Ziek FNV UKR

Actuele informatie

Deel dit via:

Contact

Heeft u hulp nodig?
Neem contact met ons op:

038 7001205 stuur een email

Social media

Twitter LinkedIn