Voortraject Zorg & Welzijn met 19 deelnemers van start

11 april 2022

Het is inmiddels een bekend gegeven. In de sector Zorg & Welzijn is sprake van een nijpend tekort aan gekwalificeerd personeel, ook in de arbeidsmarktregio Zwolle. Werkzoekenden die graag ‘iets’ in de zorg willen doen missen de kennis en kunde om op een professionele en verantwoorde manier te kunnen worden ingezet.

Net als in voorgaande jaren hebben daarom zorg- en welzijnsinstellingen de handen ineengeslagen. Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Driezorg, Het Zand, RIBW, Prokino, Zonnehuisgroep, Frion, IRIS Opvang, Baalderborg en Philadelphia hebben – in samenwerking met Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle en WGV Zorg en Welzijn – een voortraject gerealiseerd, waarin onervaren kandidaten met de sector kunnen kennismaken en ze worden voorbereid om door te stromen in een BBL-opleiding. Het is al het vierde voortraject dat op deze wijze tot stand komt; de vorige trajecten waren zonder uitzondering succesvol en veel deelnemers hebben daarmee een baan in de Zorg & Welzijn gekregen.

Leren én stage

De 19 deelnemers aan het voortraject gaan gedurende 12 weken 1 dag per week bij Deltion/Landstede naar school en lopen 16 uur per week stage bij een van de deelnemende werkgevers. Het voortraject wordt eind juni afgesloten met een certificaat Assistent Zorg en Welzijn. De eerste lesdag was donderdag 24 maart.
Wat komt in het voortraject zoal aan de orde? Aandacht voor de persoonlijke situatie; inzicht in en voorbereiding op werken in de sector Zorg & Welzijn; basiskennis, vaardigheden en gedrag; groep als sociale leercontext; leren leren.
Na het voortraject kunnen de deelnemers in september starten op een BBL-plek. Welke opleiding (vanaf MBO niveau 2) ze gaan volgen is afhankelijk van de behoefte van leerling en werkgever.
Het voortraject is voor 50% vanuit Groei Vooruit gefinancierd, o.b.v. co-financiering.