Meer dan 60 nieuwe ‘Harries’ in de regio Zwolle!

21 november 2022

Net als in voorgaande jaren hebben WSP Regio Zwolle en Start.route ook dit jaar weer de training ‘Harrie Helpt’ aan relaties aangeboden. De training helpt leidinggevenden om passende ondersteuning en begeleiding op de werkvloer te bieden. Ondersteuning en begeleiding van werknemers die wat extra aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld een medewerker met een arbeidsbeperking of een stagiair die (meer) hulp kan gebruiken.

We zijn er trots op dat in het afgelopen jaar meer dan 60 relaties in de arbeidsmarktregio Zwolle de training met goed gevolg hebben doorlopen. Meer dan 60 nieuwe ‘Harries’ die handvatten hebben gekregen om op de werkvloer het verschil te maken.
Nieuw dit jaar is de training specifiek gericht op de begeleiding van statushouders; hiervoor hebben zich 11 relaties aangemeld. Eind januari 2023 ronden zijn hun training af.

Op maandag 14 november heeft de laatste ‘reguliere’ groep het Harrie-certificaat ontvangen. Toevalligerwijs bestond de groep geheel uit vrouwen; deze nieuwe ‘Harries’ gaan zeker hun mannetje staan. Annette, Gonda, Arianne, Nikki, Linda, Stephanie, Leonie, Maaike, Famke en Angela: veel succes in de praktijk!