Al bijna 100 zij-instromers opgeleid met Voortraject Zorg & Welzijn

6 november 2023

Op 2 oktober is het 6e Voortraject Zorg & Welzijn van start gegaan. De cofinanciering komt deze keer vanuit zowel de sectortafel Zorg & Welzijn als de sectortafel Kind & Educatie. Dat betekent dat er ook kandidaten specifiek voor de sector Kinderopvang worden ‘klaargestoomd’. Met dit voortraject gaat het aantal opgeleide zij-instromers richting de 100. Uit de vorige 5 trajecten zijn 75 kandidaten doorgestroomd naar een BBL-plek.

Combiklas

In de combiklas zitten 20 zij-instromers die starten met 2 lesweken van elk 2 dagen; daarna start hun leerwerkstage die uit 1 lesdag en 16 uur stage bestaat. Elke lesdag begint met een les Nederlands voor de deelnemers die daarvoor extra ondersteuning nodig hebben. Het maatwerkprogramma, dat 3 maanden duurt, bestaat uit theorie- en praktijklessen die door docenten van Deltion College en Landstede Groei Opleidingen worden gegeven.

BBL-leerwerkplek

De deelnemers die voor het voortraject richting zorg hebben gekozen, kunnen het landelijk erkend mbo-certificaat ‘Assisteren bij Zorg en Welzijn’ halen. Voor de kinderopvang ontvangen de deelnemers het certificaat ‘Werken bij kinderen in de (gastouder)opvang’. Als het voortraject goed is afgerond kan men starten op een BBL-plek bij de werkgever waar het voortraject is doorlopen.

Werkgevers

Voor dit 6e voortraject zijn BBL-plekken ter beschikking gesteld door Baalderborg, Doomijn, Driezorg, Frion, Ienieminie, IJsselheem, InteraktContour, IRIS Opvang, KDV het Frankhuisje, Kinderopvang bij Lotte Prokino, Leger des Heils, RIBW Overijssel, Saxenburgh, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Zorgspectrum het Zand.

Op de foto de klas van oktober 2023.