Prachtwerk voor echte buitenmensen – 1

12 maart 2020

Staatsbosbeheer maakt zich sterk voor natuurbehoud en -beheer in Nederland. Een mooie taak die bovendien ruimte biedt om talent dat nog niet wordt benut te laten groeien. De Banenafspraak is de kiem voor een mooi project waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als medewerker bos- en natuurbeheer aan de slag kunnen. Ook in de regio Zwolle gaan acht mannen en vrouwen in de bossen aan het werk. Al na een paar maanden is duidelijk: dit is een succesverhaal.

Al klinkt het wat tegenstrijdig: dit prachtwerk voor buitenmensen begint bij Binnenwerk. Een organisatie die als doel heeft duurzame en nuttige banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat doen ze voor het Rijk, in dit geval voor Staatsbosbeheer.
In het voorjaar van 2019 klopt Ron Berkhout van Binnenwerk aan bij het Werkbedrijf Regio Zwolle, de netwerkorganisatie van 14 gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijs. De vraag: kan de regio een groep kandidaten uit het doelgroepregister met interesse voor werk in de natuur op de been brengen?
“Het is geen dagbesteding”, benadrukt Berkhout, regiomanager voor vijf provincies en meerdere teams. “Het is gewoon echt werk dat moet gebeuren.”

Prachtkans

Bart van der Sterren is namens Tiem accountmanager bij WSP Regio Zwolle. Tiem voert voor contactgemeente Zwolle de Participatiewet uit. Hij heeft even zijn twijfels bij de vraag van Berkhout. Natuurlijk is er genoeg om enthousiast over te zijn: “Een mooie werkgever met een goed imago en een warm hart voor de doelgroep.” Maar een groep vinden die groot genoeg is om acht medewerkers uit te kiezen die op een moeilijk bereikbare locatie, onder leiding van een Binnenwerk-werkbegeleider, als team aan de slag kunnen. Dat is nogal wat.
Binnenwerk en Staatsbosbeheer, locatie Vechtdalomgeving Punthorst, bieden echter een prachtkans. Niet alleen is er het perspectief op een vaste baan, ze willen in samenwerking met een groenopleiding ook de mogelijkheid bieden om te starten in een opleiding waardoor ze kunnen groeien in hun werk en nog meer taken kunnen uitvoeren.
“Binnenwerk is een solide partner”, zegt Van der Sterren. Ze hebben dit vaker gedaan. Met hen als trekker heeft hij er vertrouwen in. Hij betrekt Moussa Bouyaddou, adviseur WSP Regio Zwolle namens UWV, bij de voorbereidingen. Al snel krijgen ze een groep mensen om de tafel die dit project de energie kan geven die nodig is.

Voorschakeltraject

Een van hen is Ineke Arends, programmamanager van het Leerwerkloket Regio Zwolle. Als er ergens een opleidingsvraag ligt, gaat zij aan de slag. Zij gaat op zoek naar scholing die past bij de vraag van de werkgever en ook naar de middelen. “Dat is de opdracht van het Leerwerkloket in de arbeidsmarktregio.”
Ze klopt aan bij Zone.college, de grootste groenopleider in Oost-Nederland. De ambitie is om de mensen die straks als aan de slag gaan, te laten starten in een BBL-opleiding, waarbij ze naast hun werk één dag onderwijs volgen. Gestart wordt met een voorschakeltraject. “Zo’n traject geeft deelnemers de mogelijkheid zich te oriënteren op het werk als medewerker bos- en natuurbeheer en de beroepscompetenties die daarbij horen”, legt Rachel van Vulpen, accountmanager bij Zone.college, uit. “Bovendien kan na een voorschakeltraject beter worden ingeschat of iemand leer- en schoolbaar is en of doorstromen naar een reguliere BBL-opleiding haalbaar is.” Het voorschakeltraject wordt verzorgd door Groeipunt, onderdeel van Zone.college voor alle niet reguliere (onbekostigde) opleidingstrajecten.

Vertrouwen

Vervolgens begint het zoeken naar geschikte kandidaten. “Daar komt het regionetwerk goed van pas”, zegt Bouyaddou. Ze zetten de vraag uit onder collega’s en jobcoaches die op zoek gaan naar een match. Het vooruitzicht dat ze kandidaten kunnen bieden is mooi, medewerkers komen na de proeftijd ook echt in dienst van de overheid. Moussa: “Daarmee spreekt de werkgever ook vertrouwen uit richting de kandidaten.”
Om een goed beeld te krijgen van wat het werk inhoudt, zijn de betrokkenen ook een middag te gast op de locatie Punthorst van Staatsbosbeheer. Tijdens deze ‘natuurwerkdag’ gaan ze ook zelf aan de slag en krijgen ze uitleg over werken met specifiek gereedschap, maar ook de omgang met bezoekers van het natuurgebied. Belangrijk om mee te nemen bij de selectie van kandidaten.
“Op andere plekken in Nederland was er al ervaring met soortgelijke projecten”, zegt Van der Sterren, “maar deze regio is de eerste waar men wil starten met een team van vrouwen en mannen.” Daarvoor moeten de voorzieningen in de werkschuur, die zal dienen als uitvalsbasis, wel een update. Daar zal Staatsbosbeheer voor zorgen.

Eén jobcoach

Ook andere randvoorwaarden worden efficiënt geregeld. Bouyaddou: “We hebben ervoor gezorgd dat twee arbeidsdeskundigen de aanstellingen in goede banen te leiden. Omdat het zo’n grote club ineens is, handelen zij het papierwerk rond aanvragen en loonkostensubsidie af.” In goed overleg kiezen de samenwerkende partijen er bovendien voor om één jobcoach aan te stellen voor de hele groep.
Al deze factoren zorgen ervoor dat het opstarten van het project eigenlijk op rolletjes loopt. De eerste kandidaten komen in beeld, de opleider staat in de startblokken, de werkschuur wordt onder handen genomen en alle neuzen staan dezelfde kant op. Nu alleen nog acht geschikte medewerkers selecteren …

Volgende keer nemen we een kijkje bij Boswachterij Punthorst en horen we hoe de selectie verliep en wat de ervaringen van de nieuwe medewerkers en de begeleiders van het project zijn na een paar maanden samen werken in de natuur.

Ga hier naar deel 2 van dit tweeluik

Tekst: Menno Kouveld https://kouveldblijft.nl/
Foto’s: Gerlinde Schrijver http://gerlindeschrijver.nl/